Horúcovodné kotly pre komerčné prevádzky

Systémové riešenie pre hospodárnu výrobu tepla

Energeticky úsporná výroba tepla, prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť zariadení s veľmi nízkou tvorbou emisií sú tie hlavné požiadavky kladené na vykurovacie centrály veľkých budov a systémy miestneho ústredného vykurovania. Základom je kvalitné poradenstvo, rozsiahla ponuka služieb a kotlových systémov, ktoré umožňujú svojou konfiguráciou hospodárnu a perspektívnu výrobu tepla.

Veľké kotly Vitomax poskytujú vďaka svojej konštrukcii a vybaveniu najlepšie predpoklady na splnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov v širokom spektre aplikačných oblastí. Celý rad konštrukčných detailov v prevedení kotlov Vitomax a dlhoročné skúsenosti s konštrukciou veľkých kotlov sú zárukou vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a dlhej životnosti. Kompletná ponuka firmy Viessmann zahŕňa horúcovodné kotly až do výkonu 20 MW.

Zladená systémová technika pre horúcovodné kotly Viessmann

Zladená systémová technika

Technológia veľkých kotlov firmy Viessmann je synonymom dokonale zladenej systémovej techniky. Patrí sem:

●  riadiace a monitorovacie systémy
●  meracia a regulačná technika
●  čerpadlá a armatúry
●  spaľovacie systémy s prísunom paliva
●  systémy kontroly tlaku
●  úprava vody
●  potrubné systémy a spalinové zariadenia