Ak by si mal každý z nás vytvoriť zoznam toho, bez čoho si nevie predstaviť každodennú existenciu, určite by sa na popredných priečkach nachádzali teplo a elektrina. Výroba elektrickej energie je takmer vždy sprevádzaná produkciou veľkého množstva tepla. V moderných technológiách je pravidlom snaha maximálne využiť všetky zužitkovateľné formy energie. Na základe danej idey vznikla technológia kogenerácie – združenej výroby tepla a elektriny.

Fungovanie kogeneračnej jednotky

Dve hlavné funkčné časti tvoriace každú kogeneračnú jednotku sú Stirlingov motor a palivový článok. V spaľovacom motore je ako palivo najčastejšie používaný zemný plyn. Už menej často sa využívajú kvapalné fosílne palivá. Motor poháňa generátor, ktorý generuje elektrický prúd. Spaľovanie paliva v motore je sprevádzané produkciou tepla. Vyprodukované teplo je odvádzané preč a využité na účely vykurovania alebo prípravy teplej úžitkovej vody. Odvodom tepla je zároveň zabezpečené chladenie motora. Ako zdroj tepla môžu byť ďalej využívané aj spaliny.

Výkonové kategórie kogeneračných jednotiek

Kogeneračné jednotky sú na komerčnom trhu v dnešnej dobe ponúkané v rôznych výkonových kategóriách. Najvýkonnejšie sú projektované individuálne, potrebujú vlastnú strojovňu a väčšinou sú dodávané do priemyselných prevádzok, kancelárskych komplexov, obchodných domov atď. Pre potreby menších bytových komplexov a prevádzok sú na trhu ponúkané tzv. blokové kogeneračné jednotky. Principiálne pracujú rovnako ako klasické jednotky, sú však v kompaktnom prevedení a veľkostne sú uspôsobené inštalácii do bežnej kotolne. Najnižšia výkonová kategória je zastúpená mikrokogeneračnými jednotkami, ktoré sú určené pre rodinné domy.

Prevádzkový režim

Veľkou výhodou blokových kogeneračných jednotiek je variabilita v prevádzkovom režime. Môžu byť prevádzkované napríklad paralelne s verejnou sieťou. V takomto prípade je zabezpečovaná tzv. bivalentná prevádzka (v prevádzke je viac zdrojov), kedy kogeneračná jednotka pokrýva nominálnu (bežnú) spotrebu a nárazový, špičkový výkon je pokrývaný sekundárnym zdrojom. Iný spôsob prevádzky predstavuje tzv. ostrovné zapojenie, kedy je kogeneračná jednotka úplne autonómna a odpojená od siete. Takéto zapojenie je menej bežné, ale má svoje opodstatnenie v špecifických prípadoch. Kogeneračné jednotky môžu byť efektívne využívané aj ako záložné zdroje. Štart celého systému je veľmi rýchly a v prípade výpadku dodávok tepla alebo elektriny sú dodávky obnovené v pomerne krátkom čase.

Výhody kogeneračných jednotiek

Výhody spojenej výroby tepla a elektrickej energie v kogeneračných jednotkách sú už preverené praxou. Trend súčasnej doby nasmeroval vývoj kogenerácie ku kompaktným riešeniam, ktoré sú dostupné pre bežného spotrebiteľa. Bloková kogenerácia, poprípade mikrokogenerácia, predstavujú technológie, ktoré dokážu výrazne zefektívniť produkciu dvoch najpoužívanejších foriem energie. Tieto technológie sú taktiež ekologicky šetrné a v dobe čoraz prísnejších nárokov na ekologické riešenia čaká podobné technológie svetlá budúcnosť.

Účinné plynové systémy združenej výroby tepla a elektriny sú hospodárnym riešením pre každého, kto nechce byť úplne závislý na verejnej elektrickej sieti. Jednou z výhod týchto zariadení je, že popri sériových produktoch sa vyrábajú aj blokové kogeneračné jednotky špeciálne prispôsobené požiadavkám zákazníkov. Ak zvažujete kúpu kogeneračnej jednotky, pozorne sa oboznámte s vlastnosťami produktov ako hlučnosť prevádzky, energetická trieda, možnosť akumulácie prúdu, spôsob ovládania, interval údržby atď. Určite si nechajte poradiť od odborníka a inštaláciu zverte tiež do jeho rúk.              

Fachberatung-Brennwertkessel.jpg
Spojte sa s odborníkmi

Bezplatné poradenstvo

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Aké sú vhodné alternatívy na vykurovanie vašich príbytkov?

Čítat ďalej

Čistenie komínov pre bezpečný odvod spalín

Čítať ďalej

Revízie - odborné prehliadky plynových kotlov

Čítať ďalej