Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Klimatizácie Viessmann pre vašu domácnosť – prehľad

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Dlhotrvajúce horúčavy, zlá kvalita vzduchu a potreba zdravého vnútorného prostredia zvyšujú záujem o klimatizačné systémy. Mnohým nejde len o chladenie miestností v letných mesiacoch, ale aj o vysokú úroveň tepelného komfortu. Vlhkosť vzduchu hrá rovnako dôležitú úlohu ako filtrovaný vzduch – bez vírusov, alergénov a iných škodlivín. V nasledujúcom prehľade sa dozviete viac o výhodách klimatizačných zariadení, rôznych oblastiach použitia a ich fungovaní.

Zhrnutie výhod klimatizácie Viessmann

Vykurovanie, aktívne chladenie, odvlhčovanie a čistenie vzduchu v jednom kompaktnom zariadení
Flexibilný systém na jar a jeseň, ideálny na kombináciu s inými energetickými riešeniami
Vzduchové filtre IDF pre zdravý a príjemný vzduch v interiéri
Pomerne nízke investície a nízke prevádzkové náklady s vlastnou spotrebou
Veľmi tichá prevádzka vďaka delenej konštrukcii s vnútornou a vonkajšou jednotkou
Pohodlné vďaka jednoduchému a rýchlemu ovládaniu

Rýchle a jednoduché zlepšenie kvality vzduchu v interiéri

Na rozdiel od mnohých mobilných zariadení a jednoduchých ventilátorov sa teplý vzduch v miestnosti nielen víri alebo obohacuje o vlhkosť. Klimatizácia Viessmann vytvára príjemnú klímu v miestnosti. Chladenie je nielen rýchle, ale vzduch sa zároveň odvlhčuje a čistí. Tým je zabezpečený vysoký stupeň komfortu a maximálne pohodlie. Klimatizácia tiež čistí vzduch od rušivých faktorov, ako sú alergény, vírusy a iné škodliviny.

Kompaktné vykurovanie a chladenie

Pomocou klimatizácie môžete miestnosti nielen aktívne chladiť, ale na jar a na jeseň aj vykurovať a/alebo podporovať existujúce zdroje tepla a energetické riešenia, prípadne ich niekedy aj úplne nahradiť. Jarné a jesenné rána a večery môžu byť stále veľmi chladné. Vtedy sa dá klimatizácia v domácnosti efektívne využiť ako podporné vykurovanie.

Klimatizácia ako flexibilný systém pre rôzne oblasti použitia

Klimatizačné zariadenia Viessmann sú ideálne na hybridizáciu vášho domu, napríklad na doplnenie fotovoltického systému. Týmto spôsobom zvýšite úroveň vlastnej spotreby energie vyrobenej na mieste, pretože väčšina slnečného žiarenia sa prekrýva s najvyššou potrebou chladenia. V kombinácii s inými energetickými riešeniami môžete ušetriť aj na fosílnych palivách, najmä ak doplníte a podporíte existujúci plynový vykurovací systém. Multi splitová klimatizácia ponúka aj výhodu flexibilnej kombinácie viacerých vnútorných jednotiek spolu so súčasným chladením vo viacerých častiach vášho domu.

Ako funguje klimatizácia?

Klimatizácia v zásade odoberá teplo, t. j. tepelnú energiu, z vnútorného vzduchu a prenáša ju von. Za normálnych podmienok teplo prúdi od vyššej k nižšej teplotnej úrovni. V horúcich dňoch, keď je vonku ešte teplejšie ako vnútri, však uprednostňujeme opačný postup: teplo by malo prúdiť von do vyššej teplotnej úrovne, aby bolo vo vnútri chladnejšie a príjemnejšie. Základom je okruh chladiva, podobný tepelnému čerpadlu so vzduchovým zdrojom, len v opačnom smere. Tento proces umožňuje smerovať energiu z interiéru do exteriéru. Dôležitým predpokladom je, že chladivo používané v klimatizácii sa odparuje pri izbovej teplote.

Stručné vysvetlenie chladivového okruhu

Najskôr objasníme, že do sortimentu spoločnosti Viessmann patria splitové klimatizácie. Tie sa skladajú z vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky. Vnútorná jednotka obsahuje ventilátor a výparník. Všetky ostatné komponenty sa nachádzajú vo vonkajšej jednotke.

 • Ventilátor nasáva teplý vzduch a vedie ho okolo výmenníka tepla.
 • Výmenník tepla obsahuje kvapalné chladivo.
 • Chladivo absorbuje tepelnú energiu z vnútorného vzduchu a vyparuje sa.
 • Miestnosť sa citeľne ochladí.
 • Chladivo prúdi cez kompresor. Tlak sa zvyšuje, rovnako ako teplota teraz plynného chladiva.
 • Tepelná energia – teplo vo forme teplého plynného média sa odvádza do vonkajšieho prostredia.
 • Tlak a teplota chladiva klesnú na pôvodnú úroveň. Médium sa skvapalní a cyklus sa môže začať odznova.

Čo je to chladiaci výkon?

Chladiaci výkon je ekvivalentom vykurovacieho výkonu a dá sa podľa toho vypočítať. Tento výkonový parameter v podstate opisuje, koľko tepelnej energie dokáže klimatizácia alebo iná chladiaca jednotka absorbovať a rozptýliť za daný čas, aby ochladila miestnosť alebo miestnosti. V najlepšom prípade bude systém navrhnutý tak, aby výkon zodpovedal všetkým vnútorným a vonkajším zdrojom tepla. Medzi ne patria veľké okenné plochy alebo iné sklenené plochy, cez ktoré môže do miestnosti prenikať relatívne veľké množstvo slnečného svetla. Okrem toho aj pomerne mierna izolácia vonkajšieho plášťa ovplyvňuje tepelnú záťaž v dome počas letných mesiacov. Ďalšími faktormi sú počet osôb v miestnosti alebo budove a množstvo tepla vyžarovaného elektrickými spotrebičmi. To sa musí zohľadniť pri výpočte chladiaceho zaťaženia. Okrem toho pri posudzovaní a návrhu systému zohráva kľúčovú úlohu aj vnímaná teplota. Chladiaci výkon sa uvádza vo wattoch alebo kilowattoch.

Aké sú rôzne typy klimatizácie a klimatizačných jednotiek?

Existuje množstvo rôznych riešení na chladenie budovy alebo miestnosti. Ich rozsah siaha od jednoduchých ventilátorov s funkciou chladenia, ako mobilných klimatizačných jednotiek alebo pevne nainštalovaných, až po monoblokové klimatizačné jednotky a splitové klimatizačné jednotky, ktoré tvoria kompletný systém s niekoľkými vnútornými jednotkami. Zariadenia a systémy dosahujú nižšie alebo vyššie hodnoty výkonu v závislosti od toho, ako je technológia sofistikovaná. Okrem toho sa najmä splitové klimatizácie dodávajú s ďalšími funkciami.

Tieto verzie na chladenie miestností sú veľmi lacné a sú k dispozícii ako pevné inštalácie aj ako mobilné verzie. Zvyčajne sa skladajú z niekoľkých komponentov – ventilátora, vodnej nádrže a odparovacej rohože. Tá sa zvlhčuje prostredníctvom nádrže. Ventilátor pretláča vzduch a voda sa odparuje. Tým sa ochladzuje okolitý vzduch. Hlavnou nevýhodou tohto systému je vysoká úroveň vlhkosti privádzanej do miestnosti. Okrem toho spotrebič rýchlo stráca svoj účinok, keď je nádržka na vodu prázdna.

V monoblokovej konštrukcii je celý chladivový okruh v jednej jednotke. Táto konfigurácia si vyžaduje hadicu, ktorá vedie von cez okno alebo štrbinu vo dverách. Kondenzát, ktorý vzniká počas chladiaceho procesu, ako aj ohriaty odsávaný vzduch sú odvádzané hadicou von. Monoblokové klimatizačné jednotky môžu tiež odvlhčovať vzduch a čistiť ho prostredníctvom filtra. Hlavnou nevýhodou tejto konštrukcie je, že prevádzka je pomerne hlučná. Okrem toho je potrebné dôkladne utesniť otvor pre kondenzačnú hadicu.

Splitová konštrukcia sa vyznačuje tým, že systém pozostáva z vnútornej a vonkajšej jednotky. To znamená, že okruh chladiva je rozdelený medzi tieto dve jednotky. Kompresor je umiestnený vo vonkajšej jednotke. Výhodou je veľmi tichá prevádzka. Obe jednotky sú prepojené len tenkým potrubím cez vonkajšiu stenu. Okrem toho je splitová klimatizácia vybavená invertorovým motorom, ktorý umožňuje reguláciu výkonu podľa potreby. To následne vedie k veľmi efektívnej prevádzke a úspore energie. Splitová konštrukcia tiež umožňuje, aby bolo niekoľko vnútorných jednotiek v dome pripojených k jednej vonkajšej jednotke. Takáto klimatizácia sa nazýva multi split. Vzhľadom na početné výhody ponúka Viessmann vo svojom sortimente iba splitové klimatizácie.

Tipy na nákup klimatizácie pre vašu domácnosť

Pred kúpou je potrebné sa rozhodnúť. Podporu vám poskytnú naši partneri z oblasti vykurovania. Uskutočnia stretnutie na mieste, kde si môžete s odborníkom vyjasniť všetky dôležité kľúčové body. Dobrým spôsobom, ako sa na toto stretnutie pripraviť, je ujasniť si vopred niekoľko otázok. Nasledujúci prehľad považujte za kontrolný zoznam, ktorý zahŕňa najdôležitejšie aspekty nákupu klimatizácie. Majte na pamäti, že takýto zoznam nemôže obsiahnuť všetko. Iba osobná konzultácia vám pomôže nájsť riešenie chladenia a vetrania, ktoré je prispôsobené vašim potrebám.

 • Na čo sa bude klimatizácia alebo klimatizačná jednotka používať?
 • Potrebujete pre svoje miestnosti len chladenie, alebo aj vykurovanie?
 • Aká veľká je miestnosť alebo miestnosti, ktoré sa majú chladiť? Ide o jednotlivé miestnosti alebo o celú budovu?
 • Kedy a ako často sa bude systém používať? Bude pravdepodobne potrebný pre rekreačný dom alebo inú nehnuteľnosť, ktorá sa používa len dočasne?
 • Máte už klimatizáciu alebo mobilnú klimatizačnú jednotku a chcete ju integrovať do nového systému?
 • Existuje fotovoltický systém a je potrebné zvýšiť vlastnú spotrebu?
 • Mala by sa nová klimatizácia Viessmann kombinovať s existujúcim zdrojom tepla alebo by sa malo hneď naplánovať nové kompletné riešenie?

Pre presné plánovanie budú hrať kľúčové údaje, ako je veľkosť obytného priestoru alebo budovy, rovnako dôležitú úlohu ako počet osôb žijúcich v domácnosti, lokalita, ako aj slnečné žiarenie a tiež to, aké maximálne teploty možno očakávať počas leta. Vybraný dodávateľ vykurovania s vami všetky tieto faktory prediskutuje a spoločne vytvoríte optimálne riešenie.

Modernizácia klimatizácie

Klimatizácie Vitoclima Viessmann sú vhodné pre novostavby aj modernizácie. Modernizácia nepredstavuje žiadny problém. Dôležité je najmä plánovanie. Typ, veľkosť a predovšetkým výkon musia zodpovedať existujúcej budove a vašim životným podmienkam. Okrem vyššie uvedených otázok sa pri plánovaní musia osobitne zohľadniť existujúce chladiace opatrenia, zdroje tepla alebo elektrickej energie.

Oblasti použitia splitových klimatizácií ako rozhodujúci faktor

Pri rozhodovaní, či klimatizáciou vybaviť jednotlivé miestnosti alebo celý dom, je z hľadiska plánovania dôležitá otázka, kde sa bude systém používať. Je to preto, že výkon a možné kombinácie závisia od oblasti použitia. Napríklad môžete naplánovať klimatizáciu pre strešný priestor, kde môže byť v letných mesiacoch nepríjemne horúco. Takisto je možné použiť klimatizáciu v spálni na zabezpečenie pohodlného spánku počas tropicky horúcich letných nocí. Stále máte možnosť vybaviť klimatizáciou celý dom. Ideálny je na to napríklad multi split systém. Prediskutujte s miestnym odborníkom, kde je potreba chladenia najvyššia a či existujú nejaké možnosti modernizácie, ktoré možno zvážiť teraz pre neskoršiu realizáciu.

Klimatizácia a náklady s ňou spojené

Klimatizačné zariadenia sa vyznačujú pomerne nízkymi investičnými nákladmi. Ak bol systém správne naplánovaný a individuálne prispôsobený, nízke sú aj prevádzkové náklady. Dôležitým prvkom je pritom to, že v kombinácii s inými zdrojmi tepla dokáže naplno využiť svoje výhody. Platí to najmä vtedy, ak sa klimatizácia stará aj o vykurovanie. To je ideálne na jar a na jeseň. To znamená, že zvyšok systému môže zostať bezpečne vypnutý počas miernejších jarných a jesenných mesiacov.

Uvedená kombinácia s fotovoltickým systémom a zásobníkom energie, ako je napríklad Vitocharge VX3, je mimoriadne účinná. Elektrická energia z vlastnej strechy zníži aj náklady na klimatizáciu.