Úlohou vykurovacieho telesa je čo najdokonalejšie odovzdať teplo do ohrievaného okolia. V závislosti od spôsobu vykurovania rozlišujeme niekoľko typov vykurovacích telies.

Vo veľkých priestoroch, najčastejšie v priemyselnom odvetví, sa obyčajne využívajú teplovzdušné konvektory alebo sálavé stropné žiariče, ktoré sú vhodné do vysokých miestností. V domácnostiach, či iných obytných a kancelárskych priestoroch, sa však využívajú iné typy vykurovania. Najčastejšie si volíme medzi podlahovým vykurovaním a vykurovaním pomocou kompaktných vykurovacích telies. Pri podlahovom vykurovaní je celý vykurovací okruh umiestnený pod podlahou a jediným výberom je samotný spôsob ohrevu, ktorý môže byť elektrický alebo teplovodný. Pri elektrickom systéme sa elektrina transformuje na teplo priamo v podlahe, na rozdiel od teplovodného systému, pri ktorom sa teplo získava najčastejšie v  kotle a cez teplonosné médium sa odovzdáva cez podlahu do okolia.

Liatinové radiátory 

Pri radiátorovom vykurovaní máme na výber z množstva typov vykurovacích telies. Kedysi veľmi rozšírené, no dnes už na ústupe sú liatinové radiátory. Ich základnou výhodou je dlhá, prakticky neobmedzená životnosť. Majú dobré akumulačné vlastnosti a vďaka samostatne demontovateľným rebrám je možné prispôsobiť ich na požadovanú dĺžku. Medzi nevýhody patrí ich samotná váha, ktorú treba zohľadniť pri manipulácii a inštalácii, ale aj vyššie investičné náklady v porovnaní s panelovými radiátormi.

Panelové radiátory 

Ďalším typom vykurovacích telies pri teplovodnom vykurovacom systéme sú  panelové (doskové) radiátory. Medzi ich výhody patrí rýchle dosiahnutie nastavenej teploty, a tým teda rýchlejšie odovzdávanie tepla do okolia, ľahká manipulácia a jednoduchšia inštalácia vďaka nižšej hmotnosti v porovnaní s liatinovými radiátormi, zároveň aj nižšia cena. K nevýhodám patrí rýchlejšie vychladnutie po odstavení zdroja tepla. Trh dnes ponúka veľké množstvo variantov panelových radiátorov, z ktorých je možné zvoliť požadovanú dĺžku, výšku, šírku radiátora či počet samotných panelov.

Rebríkové radiátory 

Kúpeľňové vykurovacie telesá známe ako rebríkové radiátory sú ďalšou samostatnou kategóriou. Tvarovo sú orientované na výšku, aby v kúpeľniach zaberali čo najmenej priestoru, a zároveň poskytli dostatočný tepelný výkon. Ich rebríkový tvar tiež umožňuje pohodlné vešanie a sušenie uterákov alebo bielizne. Ako zdroj tepla môže byť použitá vykurovacia voda z kotla, avšak existujú aj typy priamo vyhrievané elektrickou energiou.

Plynové vykurovacie telesá 

V minulosti boli veľmi obľúbené pre svoju jednoduchú prevádzku a ovládanie plynové vykurovacie telesá. Dnes sa však už väčšinou využívajú len pri rekonštrukciách starších objektov, kde sú tieto staré vykurovacie telesá vymieňané za nové, modernejšie, opatrené bezpečnostnými prvkami. Výhodou týchto telies je, že na svoju prevádzku nepotrebujú pripojenie k elektrickej sieti a taktiež nie sú pripojené na vodnú vykurovaciu sústavu, ich výkon sa jednoducho reguluje. Medzi nevýhody však patrí nutnosť pripojenia každého vykurovacieho telesa na plynový rozvod a pripojenie dymovodu umiestneného kolmo cez stenu ku každému telesu.

Vykurovanie pomocou sálavých telies 

Najnovším typom vykurovania je vykurovanie pomocou sálavých telies. Sálavé vykurovanie neohrieva okolitý vzduch, ale pomocou infračerveného žiarenia ohrieva priamo osoby, tuhé telesá alebo stavebné konštrukcie. Nevzniká tak vírenie a vysúšanie vzduchu, umožňujú jednoduchú a rýchlu reguláciu, a tým aj šetrenie energie. Ich umiestnenie je vhodné na stropy, ale aj na bočné steny miestností. Aktuálnou nevýhodou sú zatiaľ vysoké investičné náklady.

Prenosné vykurovacie telesá 

Samostatnú kategóriu tvoria prenosné vykurovacie telesá. Využívame ich najčastejšie ako doplnkový zdroj tepla, prípadne ako hlavný zdroj tepla v priestoroch, keď nie je nainštalované žiadne vykurovacie teleso, alebo pri potrebe tepla mimo vykurovacej sezóny. Najpočetnejšiu skupinu tvoria elektrické vykurovacie telesá, menšiu skupinu tvoria telesá vyhrievané pomocou propán-butánu. Medzi elektrické vykurovacie telesá najčastejšie patria teplovzdušné ventilátory, elektrické konvektory, infračervené žiariče či olejové radiátory. Do skupiny plynových vykurovacích telies radíme teplovzdušné turbíny a infračervené žiariče. Obe kategórie ponúkajú približne rovnaké výkonové parametre, avšak plynové teplovzdušné turbíny možno používať aj pre väčšie potreby tepla, napríklad pri vykurovaní priemyselných hál a pod.

Ak hľadáte do svojej domácnosti niečo špeciálne,  určite stoja za pozornosť ako vykurovacie telesá tzv. dizajnové radiátory. Na ich výrobu sa používajú materiály ako sklo, oceľ, hliník, ale aj liatina a ich vzájomné kombinácie. Pri ich výrobe sa fantázii medze nekladú, a tak si možno vybrať akýkoľvek tvar, farebnú kombináciu, materiál a pod. Patria medzi cenovo najdrahšie vykurovacie telesá, avšak ich kúpou nezískate len radiátor, ale aj hodnotné umelecké dielo.         

bezplatné poradenstvo
Spojte sa s odborníkmi

Bezplatné poradenstvo