Biomasa ako palivo je určite najstarším využívaným zdrojom energie na svete. Ľudská populácia  od nepamäti spaľovala biomasu, či už to bolo kvôli pocitu bezpečia alebo pri príprave rôznych pokrmov. Následne sa ľudia začali usadzovať a stavať svoje vlastné príbytky, v ktorých sa potrebovali zohriať. Netrvalo dlho a ľudia boli schopní skrotiť oheň, na začiatku v podobe hlinených pecí a postupom času sa dopracovali až ku terajším krbovým vložkám. Avšak tento spôsob spaľovania bol aj z hľadiska využitia uchovanej energie v palive, v našom prípade v biomase, neefektívny.

Teraz keď už máme k dispozícií nové technológie, čo sa týka spracovania biomasy aj jej následného spálenia, sa kotly na biomasu stali výhodnejšie. Tak sa pozrime na princíp fungovania takýchto typov kotlov.

Palivo do kotla

Palivom pre takéto typy kotlov sú kusové drevo, drevná štiepka, pelety a brikety. Drevná štiepka sa vyrába v tzv. sekačke na drevnú štiepku. Z hľadiska uchovanej energie je táto forma najmenej účinná. Pelety majú tvar granúl a je to už zlisovaná forma biomasy pod určitým tlakom.  Tým najvyšším stupňom spracovania biomasy sú brikety, ktoré sa vyrábajú zlisovaním biomasy pri veľmi vysokých tlakoch a tvar brikiet môže pripomínať valec alebo hranol.

Jednotlivé typy palív podnecujú výber kotla, tzn. máte možnosť zaobstarať si kotol na konkrétny typ paliva, prípadne siahnuť po takom, v ktorom  je možné spaľovať tak kusové drevo, ako aj pelety, štiepku či brikety. Pri výbere toho-ktorého kotla je potrebné pouvažovať nad tým, kde ten kotol bude prevádzkovaný a koľkokrát do roka pôjde v plnom zaťažení.

Princíp kotla na biomasu

Kotol ako taký je súčasťou celého vykurovacieho systému. Do toho systému patria rôzne ďalšie komponenty, ako je napr. obehové čerpadlo, akumulačný zásobník teplej vody, expanzná nádoba atď. Typy kotlov podľa druhu spaľovania poznáme roštové, práškové alebo fluidné. V domácnostiach sa využívajú roštové kotly. Ostatné typy kotlov sa využívajú v priemysle a energetike. Roštové kotly v domácnostiach majú najčastejšie otočný rošt, samozrejme, všetko plne automatické z dôvodu čo najvyššieho komfortu používateľa, aby sa kotol na biomasu vyrovnal komfortu plynových kotlov.

Proces spaľovania začína u kotlov na biomasu zapálením paliva pomocou tzv. horáku, ktorý sa nachádza vo vnútri kotla. Následným spálením paliva sa uvoľní tepelná energia v palive. Tepelná energia, resp. ohriaty vzduch, putuje smerom do komína, no cestou sa ešte ochladí a ohreje vodu privedenú v rúrkach do vnútra kotla. Následne táto ohriata voda putuje do zásobníka teplej vody , do radiátorov alebo do podlahového vykurovania v závislosti od potreby tepla v dome či v byte. Nato aby sa táto voda dala do pohybu, slúži obehové čerpadlo. Horením paliva vzniká popol, ktorý pomaly plní nádobu v spodnej časti kotla, ktorá sa nazýva výsypka. Túto nádobu je treba ručne vyprázdňovať.

Celý spaľovací proces, ktorý prebieha v kotle, riadi centrálna riadiaca jednotka, ktorá v prípade požiadavky na teplo pomocou dopravníka automaticky dopravuje palivo do kotla, resp. na rošt kotla. Elektronika taktiež automaticky reguluje výkon kotla, ktorý podlieha aktuálnej potrebe tepla v domácnosti, a tým znižuje náklady na vykurovanie. Novodobé kotly na biomasu sú schopné regulovať svoj výkon od 30 do 100 %.

Čo sa týka bezpečnosti, moderné zariadenia sú viacstupňovo chránené proti prehriatiu či vzniku požiaru. Sú vyhotovené ako absolútne tesné s protipožiarnou klapkou oddeľujúcou sklad paliva od kotla, čím sa zabráni prípadnému spätnému vznieteniu paliva. V prípade výpadku prúdu dochádza k odstaveniu zariadenia.

Skladovanie paliva

Ak zvažujete kúpu kotla na drevo, pelety, drevnú štiepku, či briketyu, musíte brať do úvahy potrebný priestor na skladovanie paliva, čo pre tzv. štandardný komfort je zhruba 4,5 m2. Takisto treba myslieť na stavebné oddelenie miestností skladu paliva a kotolne. V neposlednom rade je nutné zabezpečiť odvod spalín z kotla buď formou klasického vertikálneho komína, alebo formou horizontálneho komína v závislosti od vonkajšieho priestoru.

Výhody a nevýhody kotlov na biomasu

Medzi základné výhody kotlov pre biomasu patrí vysoká účinnosť a výhodná cena paliva pre tieto typy kotlov v porovnaní s plynom. Taktiež sa spaľovanie biomasy považuje za ekologickejšie než spaľovanie zemného plynu. Dlhodobou nevýhodou takýchto kotlov bola neschopnosť automatizácie, no s príchodom riadiacej techniky tento problém zanikol. Pri kúpe kotla na biomasu od kvalitných výrobcov sa dĺžka záruky pohybuje okolo 5 rokov. Celková životnosť kotlov na biomasu sa pohybuje na úrovni 20 rokov.

Inštalácia týchto kotlov je v súčasnosti finančne dotovaná štátom, čo môže rapídne znížiť či už počiatočné alebo prevádzkové náklady. Jedinou nevýhodou môže byť potreba skladu, resp. miestnosti pre uskladnenie paliva a manuálne vyprázdňovanie výsypky popola, ale aj to závisí od konkrétneho modelu kotla, keďže niektoré kotly už majú funkciu automatického odstraňovania popola.

Ak uvažujete o výbere kotla, neunáhlite sa s rozhodnutím a dobre sa zoznámte s parametrami jednotlivých modelov.  Automatické podávanie peliet a štiepky či čistenie výmenníka tepla, pružné skladovacie a podávacie systémy, veľké plniace priestory, dlhé intervaly dokladania paliva atď. sú tu, a to v snahe zaistiť používateľom čo najväčší komfort pri využívaní tohto stále viac populárnejšieho vykurovacieho systému.

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Kotly na pelety či kusové drevo?

Čítať ďalej

Aká biomasa je vhodná na spaľovanie v moderných automatických kotloch?

Čítať ďalej