Keďže sa blížia Vianoce, počas ktorých nejednu domácnosť zdobí vianočný stromček, možno si viacerí z vás kladú otázku, či ho po Vianociach možno zužitkovať na kúrenie v kotle na biomasu či spáliť v krbe. Jednoduchá odpoveď znie: Nie! Prečo?

Prečo sa vianočný stromček nemôže páliť v kotle na biomasu?

Najznámejšie druhy stromčekov, ktoré sa používajú ako vianočné, sú v našich končinách jednoznačne smrek, jedľa alebo borovica. Všetky patria do čeľade borovicorastov a považujeme ich za mäkké ihličnaté drevo. Typické pre ihličnany je, že obsahujú množstvo živičných kanálikov, resp. produkujú veľa živice. Tá sa nachádza v dreve, kôre aj ihličí. A práve to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa neodporúča páliť vianočný stromček v kotle na biomasu. Pri horení ihličnanov kvôli živici vznikajú mastné sadze, ktoré zanášajú kotol a komín

Druhým hlavným dôvodom je nedostatočná suchosť dreva. Spaľovanie či splyňovanie vlhkého dreva je nielen nehospodárne, ale môže v dôsledku nízkej spaľovacej teploty produkovať aj vysoké emisie škodlivín, ako aj tvoriť dechtové usadeniny v komíne. Čerstvé a nedostatočne vysušené drevo s vysokou vlhkosťou spôsobuje okrem dechtovania aj pokles výkonu kvôli malej výhrevnosti. Drevo dosahuje svoju najvyššiu výhrevnosť po aspoň trojročnom sušení na chránenom mieste.

Opatrní treba byť aj v prípade, ak používate otvorený krb. Okrem vyššie uvedených dôvodov, prečo sa vianočný stromček nemôže používať v kotloch na biomasu či krboch platí, že z ihličnatých stromčekov zvyknú v procese horenia odlietať žeravé kúsky, a teda rastie riziko vzniku požiaru.

Radšej venovať na ďalšie zhodnotenie

Rok čo rok pri našich smetiakoch končia tony vianočných stromčekov. Našťastie, dnes už vieme tieto zelené ozdoby Vianoc dobre využiť. Mnoho obcí zbiera vyhodené stromčeky a odváža ich na ďalšie spracovanie. Jednotlivé mestá pritom zvyknú využívať stromčeky rozličným spôsobom, napríklad ide o kompostovanie, výrobu drevnej štiepky na vykurovanie bytov či spracovanie drevných častí na opravu drevených lavičiek mesta a podobne. Vianočné stromčeky tak dobre poslúžia nielen na sviatky, ale môžu dobre poslúžiť aj dlho po nich.

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Bioenergia - ako môžu obce rozumne hospodáriť

Čítať ďalej

Bioplynová stanica a využívanie bioplynu

Čítať ďalej

Kotly na pelety či kusové drevo?

Čítať ďalej

Princíp fungovania kotla na biomasu

Čítať ďalej