Informáciami, ktoré vykresľujú pozitíva tepelných čerpadiel, sme dnes zahrňovaní z každej strany. Ich inštaláciou vieme ušetriť až 60% nákladov spojených s vykurovaním domu a zabezpečením teplej úžitkovej vody. Ako tzv. ekologický zdroj energie bude ich zavádzanie do prevádzky čoraz častejšie, a keďže sme dennodenne konfrontovaní so stále rastúcimi požiadavkami na šetrenie prírody a prírodných zdrojov, bude zavedenie tepelných čerpadiel, alebo iného druhu ekologického zdroja energie, vyžadované aj legislatívne.

Tepelné čerpadlá, oproti bežným zdrojom ako plyn, pevné palivo, elektrická energia alebo vykurovací olej, sú radené medzi alternatívne zdroje vykurovania. Množstvo ľudí stále odrádzajú pomerne vysoké investičné náklady. Avšak pri voľbe správneho typu tepelného čerpadla a inštalácií do optimalizovaného systému sa môže návratnosť pohybovať v rozmedzí 5-10 rokov, pričom životnosť čerpadla je približne 20 rokov.

Hybridné zariadenia

Hlavnou nevýhodou tepelných čerpadiel je ich pomerne nízka výstupná teplota oproti tradičným spôsobom vykurovania (plyn, pevné palivo...). Bežne dostupné tepelné čerpadlá dokážu zohriať vodu na teplotu asi 55 až 65°C. Ak je nutná vyššia teplota, je potrebná inštalácia viacstupňových čerpadiel, kedy sa už ale výrazne zvýšia investičné náklady. Pre tento problém našla prax elegantné riešenie v podobe hybridného zapojenia tepelného čerpadla s iným zdrojom tepla (tzv. bivalentné vykurovanie).

Pre bivalentnú prevádzku sú charakteristické dva zdroje vykurovania. Pri kombinácií s tepelným čerpadlom to môže byť napríklad plynový kotol. Výhoda spočíva v tom, že namiesto prevádzky za pomoci iba jedného, nepomerne drahšieho viacstupňového tepelného čerpadla alebo jedného bežného, neekologického zdroja s čoraz vyššími prevádzkovými nákladmi (cena plynu), sa použije bežné tepelné čerpadlo kombinované s napr. plynovým kotlom. Väčšinu tepelného výkonu bude zabezpečovať tepelné čerpadlo s nízkymi prevádzkovými nákladmi. V prípade, ak teploty v zimných mesiacoch poklesnú pod hodnotu, kedy by už bolo bežné tepelné čerpadlo výkonovo nedostačujúce, vykurovanie bude zabezpečované pomocou záložného zdroja. Celý proces nábehu a prepnutia na záložný zdroj, resp. naspäť na tepelné čerpadlo, je už v dnešnej dobe plne automatizovaný a deje sa bez nutnosti zásahu užívateľa.

Tepelné čerpadlo v staršom dome

Tepelné čerpadlo sa teda najčastejšie v rodinných domoch nezvykne používať ako samostatný zdroj tepla, ale v kombinácií so záložným zdrojom, a to jednak pri inštalácií do novostavieb, ale aj ako alternatíva bežným zdrojom tepla do starších alebo rekonštruovaných domov. Je teda tepelné čerpadlo vhodné do starého domu? Odpoveď znie áno! Výhodou je, že v starších domoch je už vo väčšine prípadov vybudované vykurovanie, napr. pomocou radiátorov, a ako zdroj tepla je použitý plynový kotol, alebo kotol na pevné či iné palivo. Pôvodný systém vykurovania môže byť použitý ako záložný zdroj a tým sa výrazne znižujú investičné náklady. Bez rozsiahlejších zásahov do pôvodného systému môže byť doinštalované tepelné čerpadlo a spustená bivalentná (hybridná) prevádzka.

Ak má napríklad rodinný dom rozľahlú záhradu, kde je možnosť zabudovania tepelného čerpadla typu zem/voda, bivalentná prevádzka takéhoto systému v kombinácií s napr. plynovým kotlom môže výrazne znížiť náklady na vykurovanie.

Výber tepelného čerpadla

Nezáleží na tom, či pomocou tepelného čerpadla chcete získavať teplo zo zeme, spodnej vody alebo zo vzduchu, lebo zníženie spotreby fosílnych palív takto dosiahnete v každom z týchto troch typov čerpadiel, a tak šetríte cenné zdroje a znižujete emisie škodlivín. Čo je dôležité, je nájsť optimálne riešenie pre vašu domácnosť. V súčasnosti je ponuka tepelných čerpadiel na trhu tak rozsiahla, že si každý môže vybrať presne podľa svojich  predstáv, spotreby tepla a stavebných a geologických daností  domu, a to platí nielen pre novostavby, ale i staršie rodinné domy. Potreby jednotlivých domácností a podmienky, v ktorých sa chystajú tepelné čerpadlo inštalovať,  sú však veľmi rozdielne, preto je nevyhnutné poradiť sa s odborníkmi, ktorí vedia posúdiť východiskový stav a odporučiť zo širokého sortimentu produktov ten, ktorý zaručí očakávaný efekt. Kvalita zariadenia, odborná inštalácia a servis sú základné predpoklady toho, že vám tepelné čerpadlo prinesie požadovaný úžitok.

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Typy tepelných čerpadiel

Čítať ďalej

Aktívne a pasívne chladenie pomocou tepelného čerpadla

Čítať ďalej

Kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltiky

Čítať ďalej