Parné kotly icons-gas-oel-25x25.png

Energeticky úsporná a nízkoemisná výroba pary, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť a disponibilita systémov – to sú zásadné požiadavky na výrobné prevádzky a priemyselné komplexy. Pre individualizované koncepcie kotolní je potrebné podchytiť individuálne požiadavky – aby bolo možné realizovať systémové riešenia na mieru. Toto si žiada odborné poradenstvo, rozsiahlu ponuku služieb a parné kotly, ktoré so svojimi vlastnosťami umožňujú hospodárnu a perspektívnu výrobu pary.