Parné kotly

Parné kotly na hospodárne zásobovanie parou

Energeticky úsporná príprava pary s nízkym obsahom škodlivín a vysoká spoľahlivosť prevádzky a použiteľnosť zariadenia predstavujú dôležité požiadavky na priemyselné zariadenia. Pre koncepciu kotolne je potrebné zachytiť individuálne požiadavky podľa potreby zákazníka, tým je možné realizovať systémové riešenia na mieru.

To si vyžaduje kompetentné poradenstvo, obsiahlu ponuku služieb a parné kotly, ktoré so svojimi znakmi prevedenia umožňujú hospodárnu a progresívnu výrobu pary.

Veľké kotly Vitomax poskytujú na základe svojej konštrukcie a vybavenia najlepšie predpoklady na splnenie individuálnych požiadaviek zákazníka v širokom spektre oblastí použitia. Mnoho konštrukčných detailov prevedenia parných kotlov Vitomax a dlhodobé skúsenosti pri výstavbe veľkých a priemyselných kotlov zaisťujú vysokú kvalitu, vysokú spoľahlivosť prevádzky a dlhú dobu používania.

Odborníci na techniku veľkých kotlov a ich partneri vypracujú priamo na mieste spolu s Vami na základe vášho projektu hospodárne a progresívne riešenie. Navrhnutie podľa smernice o tlakových zariadeniach príp. predpisov špecifických pre danú krajinu zohľadňuje požiadavky a bezpečnostné predpisy pre všetky diely vybavenia. Od prvého navrhnutia až po uvedenie do prevádzky.

Zladená systémová technika pre parné kotly Viessmann

Zladená systémová technika

Technika veľkých kotlov Viessmann predstavuje dokonale zladenú systémovú techniku. K nej patria:

●  Riadiace/kontrolné zariadenia
●  Meracia/regulačná technika
●  Vykurovacie zariadenia so zásobovaním paliva
●  Úprava vody
●  Zásobníky napájacej vody s termickým odplynením
●  Potrubné systémy a spaľovacie zariadenia
●  Systémy so spätným získavaním tepla
●  Analytika vody

Parné kotly icons-gas-oel-25x25.png

Energeticky úsporná a nízkoemisná výroba pary, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť a disponibilita systémov – to sú zásadné požiadavky na výrobné prevádzky a priemyselné komplexy. Pre individualizované koncepcie kotolní je potrebné podchytiť individuálne požiadavky – aby bolo možné realizovať systémové riešenia na mieru. Toto si žiada odborné poradenstvo, rozsiahlu ponuku služieb a parné kotly, ktoré so svojimi vlastnosťami umožňujú hospodárnu a perspektívnu výrobu pary.