Natural und Active Cooling - chladenie pomocou tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo je nielen veľmi ekologický vykurovací systém, ale aj veľmi univerzálny v samotnom použití. Pretože okrem svojej primárnej úlohy zapezpečiť pre obytné budovy teplo je tiež schopné temperovať ich v teplých mesiacoch. V zásade existujú dve metódy chladenia: pasívne a aktívne chladenie.
 

Pasívne chladenie pomocou tepelných čerpadiel

Pasívne chladenie ("prirodzené chladenie") pracuje v kombinácii s tepelným čerpadlom zem/voda alebo voda/voda. V tepelnom čerpadle zem/voda tekutá soľanka extrahuje teplo z vykurovacieho okruhu cez výmenník tepla a vybíja ho von. V tepelnom čerpadle voda/voda podzemná voda vykonáva túto úlohu. Prírodná teplota okolia sa používa na chladenie. S výnimkou ovládacieho a obehového čerpadla je tepelné čerpadlo vypnuté. Kompresor nie je v prevádzke. Tým je "prirodzené chladenie" mimoriadne úsporná a nákladovo efektívna metóda chladenia budov.

Príjemný chladiaci efekt bez rušivých zvukov

Pri pasívnom chladení môže byť izbová teplota znížená o približne tri stupne Celzia. Dodatočná námaha počas montáže je nízka a počas prevádzky nedochádza k rušivým zvukom. Pasívne chladenie je možné s zemnými kolektormi aj vrtmi, pričom geotermálne vrty poskytujú vyšší výkon.

Ak majitelia objektu chcú temperovať miestnosti pomocou tepelného čerpadla, potrebujú len tzv. NC box. Jedná sa o kompletne predmontovanú jednotku, ktorá kombinuje všetky potrebné komponenty. Inštalácia špecialistom je rýchla a jednoduchá.

Ein Wohnzimmer mit Blick auf das Meer symbolisiert die Vorteile von Natural und active cooling

Dobre temperované izby s "natural cooling"

Aktívne chladenie s tepelnými čerpadlami

Pri aktívnom chladení je funkcia tepelného čerpadla jednoducho obrátená. Preto sa chladiaci cyklus vnútorne otáča alebo externe prepína cez primárne a sekundárne pripojenie. Rovnako ako pri chladničke, tepelné čerpadlo potom aktívne vytvára studenú teplotu. Týmto spôsobom kompresor pokračuje v prevádzke a tepelné čerpadlo môže poskytnúť väčšiu chladiacu kapacitu ako pasívne chladenie.

Teplo môže byť použité rozlišne

Aktívne chladenie môže byť realizované pomocou soľanky a tepelného čerpadla vzduch/voda. Je tiež možná prevádzka s tepelným čerpadlom voda/voda. Teplo extrahované z miestností môže byť buď vedené späť do zdroja tepla, alebo použité na ohrev pitnej vody. Funkcie vykurovania a chladenia tepelného čerpadla veľmi efektívne kombinované.