Natural Cooling - chladenie pomocou tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo je nielen veľmi ekologický vykurovací systém, ale aj veľmi univerzálny v samotnom použití. Pretože okrem svojej primárnej úlohy zapezpečiť pre obytné budovy teplo je tiež schopné temperovať ich v teplých mesiacoch. 

Pasívne chladenie pomocou tepelných čerpadiel

Pasívne chladenie ("natural cooling") pracuje v kombinácii s tepelným čerpadlom zem/voda alebo voda/voda. V tepelnom čerpadle zem/voda tekutá soľanka extrahuje teplo z vykurovacieho okruhu cez výmenník tepla a vybíja ho von. V tepelnom čerpadle voda/voda podzemná voda vykonáva túto úlohu. Prírodná teplota okolia sa používa na chladenie. S výnimkou ovládacieho a obehového čerpadla je tepelné čerpadlo vypnuté. Kompresor nie je v prevádzke. Tým je "natural cooling" mimoriadne úsporná a nákladovo efektívna metóda chladenia budov.

Príjemný chladiaci efekt bez rušivých zvukov

Pri pasívnom chladení môže byť izbová teplota znížená o približne tri stupne Celzia. Dodatočná námaha počas montáže je nízka a počas prevádzky nedochádza k rušivým zvukom. Pasívne chladenie je možné so zemnými kolektormi aj vrtmi, pričom geotermálne vrty poskytujú vyšší výkon.

Ak majitelia objektu chcú temperovať miestnosti pomocou tepelného čerpadla, potrebujú len tzv. NC box. Jedná sa o kompletne predmontovanú jednotku, ktorá kombinuje všetky potrebné komponenty. Inštalácia špecialistom je rýchla a jednoduchá.

Ein Wohnzimmer mit Blick auf das Meer symbolisiert die Vorteile von Natural und active cooling

Dobre temperované izby s "natural cooling"