Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla (KGJ)

Stále viac rastie význam decentrálneho zásobovania teplom a elektrinou. Viessmann ponúka riešenia, ktoré by mohli prispieť k tomu, aby sa vyrovnala kolísavá ponuka elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Ako náhrada za jadrové elektrárne a bežné veľkoelektrárne bolo zriadené veľké množstvo veterných parkov a fotovoltických zariadení. Pretože sú však fluktujúce a neplánované, sú kogeneračné zariadenia dôležitými stavebnými kameňmi pre úspech energetického obratu. Tento vývoj nasleduje politické ciele, podľa ktorých sa má do roku 2020 zvýšiť podiel elektriny vyrobenej kogeneračnými zariadeniami na 25 %.

Decentrálna výroba elektriny

V prípade nedostatkov v kolísavej výrobe elektriny môžu mikro-kogeneračné systémy a blokové teplárne prispieť k pokrytiu potreby. Pretože to prebieha decentrálne a elektrina sa vyrába v dome, navyše sa uľavuje rozvodným sieťam. Elektrina, ktorá sa vyrobí vlastným kogeneračným zariadením, nahrádza odber z verejnej siete.

 

Srdcom kogeneračnej jednotky je Ottov motor poháňaný plynom.

Decentrálne blokové teplárne riadené podľa výroby tepla

V týchto v porovnaniach malých jednotkách sa elektrina vyrába tam, kde sa nemusí prepravovať súčasne vznikajúce teplo cez široké trasy (a tým pádom s veľkými stratami), ale môže sa priamo spotrebovať. Odpadajú aj straty pri rozdelení prúdu.

Už dnes sú blokové teplárne kvôli svojej vysokej flexibilite, ktoré sú maximálne efektívne združené, optimálnym doplnením volatilných výrobcov elektriny, ktorá sa vyrába zo slnka a vetra.

Združená výroba tepla a elektriny icon-gas.png

S viac ako 25-ročnou skúsenosťou v tejto oblasti produktov ponúka Viessmann efektívne, plynom poháňané systémy pre kogeneráciu. Okrem štandardných sériových produktov sú vyrábané aj kogeneračné systémy špeciálne upravené pre potreby zákazníka.