Vitomax 300-LT M343B – pre teploty na prívode do 110 °C


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Premena vloženej energie z 96 percent
  • Kondenzačná technika zvyšuje energetický výnos až o 10 %
  • Nízka spotreba energie daná plynule zníženou teploty kotlovej vody
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky regulačné a ovládacie zariadenia kotla
  • Homologizácia podľa smernice o plynových zariadeniach 2009/142/ES (po individuálnej kolaudácii tiež podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES)


Tento kotol udáva štandard

Zdroj horúcej vody Vitomax 300-LT vo výkonnostnom rozsahu do 6 MW udáva štandard: Nízkoteplotný trojťahový kotol s viacvrstvovými konvekčnými plochami z duplexných rúrok a s nízkym zaťažením spaľovacieho priestoru umožňuje teplotu na prívode do 120 °C.

Duplexné rúrky umožňujú veľmi nízke teploty spiatočky (38 °C pri prevádzke na vykurovací olej, 45 °C pri prevádzke na plyn).

Beztak vysoký normový stupeň využitia tepla je takto možné vďaka prídavnému výmenníku tepla typu spaliny/voda Vitotrans 300 zvýšiť ešte viac.

Nízke emisie dusíka sú pre tento vykurovací kotol rovnako typické, ako je jednoduchá údržba.

Tento horúcovodný kotol bol ocenený za svoju technickú konštrukciu ako aj dizajn: V roku 2014 bol ocenený dizajnérskou cenou German Design Award - kde získal „zlato“.


Jednoduché hydraulické pripojenie

Vitomax 300-LT nevyžaduje žiadny minimálny objemový prúd vykurovacej vody. Široké vodné steny a veľký objem vody zabezpečujú dobrú cirkuláciu a bezpečný odvod tepla.

Nie sú tu potrebné kotlové čerpadlá, čo výrazne uľahčuje hydraulické pripojenie.

Predpripravená „konfekčná“ výstroj pre poistku na 110 °C a 120 °C znižuje projekčné nároky a šetrí náklady.

Podobné produkty