Fotovoltaika pre komerčné aplikácie

Pokrytie energetického dopytu je dôležitým nákladovým faktorom, najmä v komerčnom sektore. V praxi sa teplo a elektrina často získavajú klasickým spôsobom. Solárne technológie ponúkajú obrovský potenciál. Okrem výroby tepla pomocou slnečnej energie je taktiež možné vyrábať elektrinu zo slnečného žiarenia – dlhodobo a mimoriadne ekonomicky. Fotovoltická technológia Viessmann ponúka perfektne zladené komponenty pozostávajúce z fotovoltických modulov, striedačov a montážnych systémov, ako aj systémov skladovania elektriny a tepelných čerpadiel na zvýšenie využitia vlastnej elektriny.

Fotovoltická technológia od spoločnosti Viessmann

Zníženie nákladov na elektrinu

Náklady na obstaranie elektriny sú po mnoho rokov trvalo na vysokej úrovni. Klesajúci trend nemožno predvídať. Najlepší spôsob, ako tomu čeliť bez zníženia požiadaviek na energiu, je použitie fotovoltického systému. Tým sa mení prichádzajúce slnečné svetlo na elektrický prúd. Vyrobená elektrina môže byť buď spotrebovaná priamo alebo privádzaná do verejnej siete. Za dodávku dostávajú vlastníci zariadenia dokonca vládny stimul. Výška kompenzácie je založená na dobe, kedy bol systém uvedený do prevádzky a roky stabilne klesá. Z tohto dôvodu je hospodárnejšie slnečnú energiu využívať samotnú na vlastnú spotrebu.

Klesajúce náklady a zvyšovanie ochrany životného prostredia

Použitie fotovoltického systému pre komerčné aplikácie nielen znižuje náklady na energiu. Prospieva aj životnému prostrediu, keď sa elektrina vyrába a používa lokálne. Dlhé prepravné trasy pre klasickú elektrinu sú eliminované. Na výrobu elektriny sa navyše používa iba čistá slnečná energia. Proces premeny ako u konvenčných elektrární, v ktorom sa fosílne palivá často spaľujú za účelom výroby elektriny, neprebieha. Aby bolo použitie takého systému na dosiahnutie optimálneho výsledku, musí do seba zapadnúť niekoľko faktorov. Vysoký štandard kvality fotovoltaických modulov zaisťuje hospodárnosť a dlhú životnosť. Ponuka fotovoltaických produktov dopĺňajú komplexné služby od plánovania a návrhu až po dodanie a servis príslušnými odbornými partnermi spoločnosti Viessmann.


Fotovoltaika icon-solar.png

S inštaláciou fotovoltaického zariadenia od spoločnosti Viessmann má každý možnosť sám si vyrobiť vlastnú elektrinu.