Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Často kladené otázky o partnerstve medzi spoločnosťou Viessmann a Carrier

Odpovede na najčastejšie kladené otázky od zákazníkov a obchodných partnerov.

Oznámenie o partnerstve medzi Viessmann Climate Solutions a Carrier môže u mnohých vlastníkov Viessmann riešení a obchodných partnerov zanechať otázky – od pozadia až po dopad spolupráce. V tomto článku sme zostavili odpovede na desať najčastejšie kladených otázok.

Viac informácií o partnerstve nájdete v našej  tlačovej správe.

FAQ – často kladené otázky

Spojením Viessmann Climate Solutions a Carrier spoluvytvárame jednu z popredných spoločností v oblasti klimatických riešení na svete.

V tomto spojení bude tradičná značka Viessmann pokračovať bez zmeny.

Aj naďalej budú zodpovedné príslušné kontaktné osoby spoločnosti Viessmann.

Obchodní partneri a zákazníci spoločnosti Viessmann Climate Solutions budú mať z tohto nového partnerstva významný prospech:

1. Ponuka produktov sa rozšíri: Integrovaná prémiová ponuka Viessmann Climate Solutions bude doplnená o elektrifikované produkty a služby spoločnosti Carrier a jej podznačiek, napr. chladiace a vetracie systémy, komerčné tepelné čerpadlá, tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, klimatizácie, ako aj digitálne služby a služby s pridanou hodnotou. Toto partnerstvo výrazne rozšíri sortiment, ktorý Viessmann Climate Solutions bude ponúkať v strednodobom a dlhodobom horizonte.

2. Viessmann Climate Solutions získa lepší prístup k dodávateľom prostredníctvom globálnej siete Carrier. To znamená, že v strednodobom horizonte môžeme našim obchodným partnerom a zákazníkom zabezpečiť kratšie dodacie lehoty. Produkty sa môžu dodávať a inštalovať rýchlejšie a čakacie lehoty budú výrazne kratšie. Keďže čas medzi dokončením a inštaláciou sa výrazne skráti, môžeme tak aj my oveľa rýchlejšie prispieť k dekarbonizácii celého fondu budov.

Cieľom partnerstva so spoločnosťou Carrier je výrazne podporiť prechod na vykurovanie so zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje v Nemecku a na celom svete, najmä prostredníctvom zvýšenia kapacity.

Sídlo spoločnosti Viessmann Climate Solutions zostane v nemeckom Allendorfe (Eder). Nemecká výroba zostane zachovaná. Tepelné čerpadlá sa budú naďalej vyrábať v Európe pre Európu. Súčasná výkonná rada a manažérsky tím Viessmann Climate Solutions na čele s CEO Thomasom Heimom budú pokračovať v riadení podniku, čím sa zabezpečí kontinuita. Zároveň sa integrovaná prémiová ponuka spoločnosti Viessmann Climate Solutions ďalej doplní o produkty a služby spoločnosti Carrier. Tým sa výrazne rozšíri ponuka produktov.

Skupina Viessmann zostáva nezávislou rodinnou spoločnosťou, v úplnom vlastníctve rodiny Viessmann. Transakcia predstavuje čiastočný predaj obchodnej oblasti Climate Solutions. Všetky ostatné aktivity a oblasti podnikania skupiny Viessmann nie sú zlúčením obchodnej oblasti Climate Solutions so spoločnosťou Carrier dotknuté.

Rodina Viessmann bude pokračovať vo svojich podnikateľských aktivitách. Cieľom je ešte výraznejšie zohľadniť poslanie „Vytvárame životný priestor pre budúce generácie“ a to aj nad rámec podnikania v oblasti Climate Solutions. Zameriava sa na aktivity zamerané na predchádzanie vzniku CO2, znižovanie emisií CO2 a zachytávanie CO2. Tieto aktivity bude naďalej rozširovať

V prvom rade sa nič nezmení: Kontaktné osoby pre našich obchodných partnerov, ako aj pre zákazníkov zostanú nezmenené – budú našim partnerom a zákazníkom naďalej k dispozícii v obvyklej kvalite.

Partnerstvo tiež nemení platnosť existujúcich zmlúv a nemá žiadny vplyv na súčasné dodávateľské procesy. Už existujúce a čiastočne dodané objednávky sa budú naďalej expedovať a nové objednávky sa môžu zadávať ako zvyčajne.

Samozrejme, budeme naďalej plniť naše záručné sľuby a zabezpečovať nezmenené dodávky náhradných dielov.

Okrem toho kontaktné osoby pre našich obchodných partnerov zostanú nezmenené – budú našim partnerom naďalej k dispozícii v obvyklej kvalite.

Spoločnosť Carrier očakáva v Európe výrazný rast klimatizačných riešení v segmente rezidenčných a komerčných budov. Po dokončení transakcie sa spoločnosť Viessmann Climate Solutions stane kľúčovým motorom stratégie rastu spoločnosti Carrier v Európe. Znamená to, že nemecký, rakúsky a švajčiarsky trh je dôležitejší ako kedykoľvek predtým.

Partnerstvo so spoločnosťou Carrier nemení platnosť existujúcich zmlúv a nemá žiadny vplyv na súčasné procesy dodávok, garancie a servisu. Zadané objednávky a čiastočne dodané objednávky sa budú naďalej expedovať ako zvyčajne, nové objednávky sa môžu zadávať ako zvyčajne.

Neexistujú žiadne plány na vývoz európskych tepelných čerpadiel do USA. Tepelné čerpadlá sa vyrábajú v Európe pre Európu. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Carrier budeme môcť zvýšiť naše výrobné kapacity tepelných čerpadiel, a tým výrazne podporiť globálnu zmenu   vykurovania v Nemecku a na celom svete. Budeme môcť vyrábať viac a rýchlejšie, a tak budeme schopní dodávať lepšie a rýchlejšie.

Nie, práve naopak: Viessmann sa bude okrem iného oveľa viac venovať riešeniam, produktom a službám súvisiacim s ochranou klímy a znižovaním emisií CO2, zachytávaním a odstraňovaním CO2 a optimalizáciou CO2. Štandard kvality našich prémiových produktov zostáva vysoký – a spoločnosť Carrier si za týmto prísľubom stojí.

Globálnu energetickú transformáciu možno úspešne zvládnuť len vtedy, ak budú spoločnosti myslieť, konať a spolupracovať globálne. Spojením síl so spoločnosťou Carrier posúvame náš príspevok k dekarbonizácii stavebného sektora na ďalšiu úroveň: s väčším významom a dosahom v globálnom meradle.

Cieľom partnerstva so spoločnosťou Carrier je dosiahnuť lepšie a rýchlejšie výsledky, najmä prostredníctvom zvýšenia výrobných kapacít tepelných čerpadiel, a tým výrazne pokročiť v energetickej transformácii v Nemecku. Okrem toho medzinárodné partnerstvo povedie k väčšiemu portfóliu riešení pre našich zákazníkov.  

Záver je nasledovný: 10 700 členov rodiny Viessmann Climate Solutions sa vďaka partnerstvu so spoločnosťou Carrier ešte viac posilnia ako podporovatelia, čo im umožní ešte viac a rýchlejšie prispieť k úspechu energetickej transformácie budov v Nemecku a Európe.

Spojenie spoločnosti Viessmann Climate Solutions SE so spoločnosťou Carrier Global Corporation nemá žiadny vplyv na predchádzajúce záväzky týkajúce sa ochrany údajov v príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov. Predovšetkým nedôjde k žiadnemu prenosu potenciálnych údajov o perspektívach, zákazníkoch alebo používateľoch do budúcich pridružených spoločností alebo materskej spoločnosti v USA alebo iných, aj európskych krajinách – bez predchádzajúcej kontroly ochrany údajov a splnenia všetkých potrebných právnych požiadaviek na to. K opatreniam, ktoré sú na to potrebné, patria v závislosti od účelu a príjemcov zodpovedajúce zmluvy o samotnej kontrole/prenose údajov/spracúvaní zo strany/do/do EÚ-USA alebo tretích krajín, ako aj spoločností so sídlom v EÚ, zodpovedajúce plnenie informačných povinností a v neposlednom rade plnenie ďalších práv dotknutých osôb ako stanovuje európska legislatíva.