Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Úspora plynu – tipy pre každodenný život a modernizáciu

© Shutterstock / Yevgeniy

Úspora plynu – zníženie spotreby plynu pomocou jednoduchých tipov

Motívy, prečo chceme šetriť plynom, sú rôzne, či už ide o energetickú krízu, globálnu politickú situáciu alebo snahu využívať zemný plyn spôsobom, ktorý šetrí zdroje. Riešenie sa začína pohľadom na vlastné vykurovacie návyky a každodennú rutinu a končí dobre naplánovanou modernizáciou vykurovacieho systému. V nasledujúcej príručke nájdete rôzne tipy - od jednoduchých, ktoré sa dajú realizovať v krátkom čase, až po tie trochu zložitejšie. Tým posledným tipom sa však netreba vyhýbať. So správnym partnerom Viessmann na vašej strane sa dá zvládnuť aj modernizácia a prechod na nové zdroje energie, ako aj kombinácie s riešeniami obnoviteľných zdrojov energie.

Niekoľko jednoduchých tipov na zníženie nákladov na plyn

Ak chcete znížiť spotrebu plynu, a tým aj náklady v krátkodobom a strednodobom horizonte, najlepšie je začať priamo s vašimi vykurovacími návykmi. Zníženie teploty len o jeden stupeň bez dodatočných opatrení v existujúcej budove znižuje spotrebu až o šesť percent. To však neznamená, že musíte sedieť v chlade. Rozhodujúce sú tu optimálne teploty v závislosti od využitia miestností. Ako pomôcku môžete použiť nasledujúce hodnoty. Vždy však treba zohľadniť individuálne okolnosti.

  • Obývacia izba: 20 až 22 stupňov Celzia
  • Spálňa: 16 až 18 stupňov Celzia
  • Chodba a kuchyňa: 18 stupňov Celzia
  • Detská izba: 22 stupňov Celzia
  • Kúpeľňa: 23 až 24 stupňov Celzia

Pre správne nastavenie teploty na klasickom radiátore s termostatickou hlavicou a 5-stupňovou stupnicou odporúčame návod "Správne nastavenie termostatu".

Môže byť tiež užitočná nielen na optimálne nastavenie teploty pre každú miestnosť a tým aj na úsporu plynu, ale aj na optimalizáciu celého vykurovacieho okruhu. To umožňuje opätovné nastavenie vykurovacej krivky. Užitočné je tiež zvoliť rôzne vykurovacie programy, ako napríklad letný režim alebo nočný útlm. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je popísaný v návode na obsluhu, ktorý nájdete v časti ViKnihy. Prípadne sa nechajte poučiť miestnym inštalatérom.

Údržba a odvzdušnenie vykurovacieho systému

Treba však zohľadniť nielen optimálnu teplotu v miestnosti, ale aj ideálne rozloženie tepla vo vykurovacom systéme. Na jeho zabezpečenie je nevyhnutná pravidelná údržba. Termín servisnej prehliadky je najlepšie naplánovať na teplejšie mesiace. Vtedy je potrebné menej vykurovania a prípadné opravy neobmedzujú komfort bývania v takej miere ako počas vykurovacej sezóny, preto je toto obdobie vhodné na ročnú kontrolu systému. Tá môže zahŕňať dodatočné úpravy regulácie vykurovacieho systému s cieľom znížiť spotrebu plynu v centrálnom bode.

Okrem údržby môžete tiež pomôcť zabezpečiť optimálne rozloženie tepla vo vykurovacom okruhu. Odvzdušnenie radiátorov môže byť potrebné najmä po dlhšom období nečinnosti systému, napríklad po lete. Vzduchové bubliny sa môžu v teplej vode hromadiť rôznymi spôsobmi. Tie môžu spôsobiť nielen nepríjemné zvuky vo vykurovacom systéme, ale aj nerovnomerné rozloženie tepla. Často zostávajú radiátory pri spodnej časti studené a niekedy sa nedajú správne vyhrievať ani celé miestnosti. V takom prípade sa odporúča odvzdušnenie vykurovacieho systému.

Tip: Optimálne rozloženie tepla v miestnosti zabezpečíte aj tak, že radiátory nebudú zakryté a nebudú zakryté dlhými záclonami alebo závesmi. Predovšetkým by nemal byť zakrytý snímač teploty termostatu.

Izolácia a izolácia proti prievanu na úsporu plynu

Najmä v existujúcich, starších domoch sa oplatí venovať pozornosť aj izolácii okien a dverí, izolácii proti prievanu a izolácii vykurovacích potrubí. Pri dverách a oknách môže pomôcť izolačná páska, tesniaca páska alebo izolácia proti prievanu. Odkryté vykurovacie potrubia môžu spôsobiť, že sa veľa tepla stratí skôr, ako sa dostane do skutočného obytného priestoru, alebo sa môžu zbytočne vyhrievať pivnice či iné miestnosti. Najmä tam, kde sú medzi generátorom tepla a radiátorom pomerne veľké vzdialenosti, je potrebné sa na to pozrieť bližšie. Počas kontroly vykurovania alebo servisu vykurovacieho systému sa môžete s odborníkom na mieste bližšie pozrieť na tieto aspekty a prediskutovať nápravu.

Úspora plynu pri ohreve teplej vody

Plynový vykurovací systém okrem vykurovacej energie zásobuje domácnosť aj teplou úžitkovou vodou. V závislosti od typu budovy, stavu izolácie a správania obyvateľov sa percento spotreby plynu na ohrev teplej úžitkovej vody výrazne líši. V priemere je to až 12 % v prípade staršej budovy. V nových budovách môže byť toto percento oveľa vyššie, pretože sa používa oveľa menej vykurovania, ale spotreba teplej vody zvyčajne zostáva rovnaká. Na úsporu plynu, a tým aj nákladov, sa preto odporúča radšej sa sprchovať ako kúpať. Užitočná môže byť aj úsporná sprchová hlavica. Ďalšie tipy nájdete v našej príručke o optimalizácii spotreby teplej vody.

Nezabudnite na optimálne vetranie

K správnemu správaniu pri vykurovaní patrí aj vetranie. Najmä vo vykurovacej sezóne by ste mali zabrániť vetraniu tým, že budete mať vyklopené okná. To spôsobuje permanentné straty tepla a radiátory musia byť nastavené čoraz vyššie. Okrem toho tento typ manuálneho vetrania nezabezpečuje úplnú výmenu vzduchu. Namiesto toho sa odporúča odvetrávanie po častiach a priečne vetranie. Na tento účel je ideálne úplne otvoriť protiľahlé okná. Stačí niekoľko minút niekoľkokrát denne. Okrem toho nezabudnite počas tohto času vypnúť radiátory. Teplo sa tak nestratí do exteriéru a ušetríte na spotrebe plynu. Alternatívou k manuálnemu vetraniu je mechanický vetrací systém. V závislosti od typu možno teplo z odvádzaného vzduchu využiť na vykurovanie miestností.

Kombinácia a modernizácia na úsporu plynu

Okrem množstva drobností, ktoré možno urobiť na zníženie spotreby plynu, existuje aj možnosť ich technickej realizácie vo väčšom rozsahu. Plynový vykurovací systém, ktorý je príliš starý a už nezodpovedá súčasnému stavu techniky, t. j. kondenzačnej technike, by sa mal vymeniť. Už nainštalovaný plynový kondenzačný kotol je možné doplniť aj o generátor tepla využívajúci obnoviteľné zdroje energie. V konečnom dôsledku existuje aj možnosť úplnej prestavby na alternatívu. Vo všetkých prípadoch dlhodobo ušetríte plyn a budete čoraz nezávislejší od fosílnych palív. To nielen šetrí zdroje, ale má aj pozitívny vplyv na vaše vlastné náklady na energiu a vašu uhlíkovú stopu.

Podpora plynového vykurovacieho systému solárnou energiou a ďalšie možné kombinácie

Solárny termický systém, ktorý využíva bezplatnú slnečnú energiu na ohrev teplej vody a/alebo podporu vykurovacieho systému, sa považuje za optimálny doplnok plynového vykurovacieho systému. Existujúci systém môžete doplniť alebo od začiatku plánovať nový systém so solárnou technológiou. Viac informácií o tom nájdete v časti Vykurovanie plynom a solárnym systémom.

Plynový vykurovací systém je možné kombinovať aj s akýmkoľvek iným energetickým riešením založeným na obnoviteľných zdrojoch energie - vykurovanie peletami, vykurovanie drevom všeobecne, tepelné čerpadlá a vykurovacie systémy s palivovými článkami. Veľmi obľúbená je kombinácia plynového vykurovacieho systému a tepelného čerpadla. V tomto prípade plynový vykurovací systém funguje ako kotol pre špičkové zaťaženie, ak je potreba tepla vyššia ako zvyčajne alebo ak sú vonkajšie teploty (pri použití vzduchového tepelného čerpadla) veľmi nízke.

Modernizácia plynového vykurovacieho systému a voľba alternatív

Značná časť vykurovacích systémov inštalovaných v Nemecku je zastaraná. Na úsporu plynu sa odporúča používať najnovšiu kondenzačnú technológiu, ktorá využíva až 98 % energie obsiahnutej v palive tým, že využíva teplo ukryté v spalinách. Pri modernizácii by sa vždy malo uvažovať o hybridných verziách, aby sa ušetril ďalší plyn.

Ďalšou možnosťou je zvoliť si úplne alternatívu k plynovým vykurovacím systémom. Týmto spôsobom nespotrebujete len menej plynu, ale vôbec žiadny a stanete sa nezávislými od výkyvov cien. Vďaka tomu je možné ľahšie plánovať prevádzkové náklady. Pomáha tiež šetriť fosílne palivá. Z dlhodobého hľadiska znížite aj svoje náklady na energie.