Vitomax 200-RS – kotol na odpadové teplo na výrobu pary


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Využite odpadové teplo a energetické náklady
  • Optimálna je kombinácia s plynovými turbínami a blokovými kogeneračnými jednotkami
  • Predáva sa s prídavným spaľovaním alebo bez neho
  • Nízke straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Základný rám s veľkoplošným prenosom hmotnosti na podlahu


Nasýtená para z horúcich plynov a prúdov opotrebovaného vzduchu

Kotol na odpadové teplo Vitomax 200-RS vyrába nasýtenú paru. Na toto využíva horúce spaliny zo spaľovacích procesov alebo horúce prúdy odpadového vzduchu v priemyselnej výrobe.

Pri rastúcich cenách energií sú kotly na odpadové teplo veľmi dobre kombinovateľné s plynovými turbínami a blokovými kogeneračnými jednotkami, lebo tieto energeticky využívajú odpadový vzduch resp. spaliny.

Znamená to zníženie spotreby fosílnych palív a šetrenie energetických nákladov.

Kotly na odpadový vzduch firmy Viessmann sú k dispozícii v dvoch konštrukčných vyhotoveniach:

  • Kotly určené výlučne na horúce spaliny resp. prúdy odpadového vzduchu
  • Zdroje pary s konvenčným spaľovaním s využívaním odpadového tepla

Rozhodnutie v prospech tej či onej varianty kotla závisí od daného projektu.