Das Herzstück des BHKW: der gasbetriebene Ottomotor.

Energetické koncepty pre použitie v stredných oblastiach výkonu upravené podľa prianí zákazníka

Blokové kogeneračné jednotky (BKJ) vyrábajú teplo a elektrinu. Ich výkon je navrhovaný pre bytové objekty a priemyselné prevádzky. Na strane tepla sa kogeneračná jednotka prevádzkuje pararelne s kotlom. Oba zdroje tepla sú pripojené k vykurovaciemu zariadeniu pre ohrev teplej a pitnej vody.

Blokové kogeneračné jednotky na zemný plyn

S viac ako 25 rokmi skúseností v tejto oblasti produktov ponúka Viessmann účinné plynové systémy združenej výroby tepla a elektriny. Popri sériových produktoch sa vyrábajú aj blokové kogeneračné jednotky špeciálne prispôsobené požiadavkám zákazníkov.