Vitorond 200

 

Profitujte aj vy z týchto výhod 

  • Kotol je šetrný a ekologický - využitím plynulo klesajúcej teploty v kotlovej vody 
  • Normovaný stupeň využitia: 88 % (Hs)/94 % (Hi)
  • Zvýšenie normového stupňa využitia tepla až o 12 % využitímspalného tepla s výmenníkom tepla typu spaliny/vody z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele Vitotrans 300
  • Jednoduchá a rýchla montáž jednotlivých liatinových segmentov na princípe dvojitých drážok s pružnou tesniacou šnúrou pre trvalé utesnenie na strane spalín 
  • Odklopením dverí horáka získame prístup ku spaľovacej komore a vykurovacím ťahom spredu, čo umožňuje jednoduché čistenie
  • Štandardizovaná komunikačná zbernica LON umožňuje kompletné zapojenie do systémov riadenia budov 
  • Diaľkové sledovanie cez internet pomocou zariadení Vitocom a Vitodata

 

Vojde sa cez každé dvere: Vitorond 200

Práve v starších budovách je priestor často stiesnený a preto nie je ľahké zariadenie dopraviť na miesto inštalácie. Pri liatinovom článkovom kotle Vitorond 200 je možné jeho jednotlivé segmenty dopraviť na miesto po jednom a pomocou sťahovacieho náradia ich bez problémov spojiť. 

Výhrevná plocha Eutectoplex zabezpečuje vysokú prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť

Liatinové segmenty kotla Vitorond 200 zo špeciálnej eutektickej sivej liatiny s homogénnou materiálovou štruktúrou. Jemné grafitové lamely a vysoká materiálová čistota špeciálnej sivej liatiny s nízkym obsahom fosforu zvyšujú pružnosť použitého matoeriálu. Materiál, forma ako aj geomteria liatinových segmentov zabezpečujú pri výrobe rovnomerné vychladnutie vo forme, čím sa už vopred zabraňuje pnutiu vo vnútri materiálovej štruktúry. Výsledkom je vysoká prevádzková bezpečnosť a dlhá životnosť.

Nízkoemisný trojťahový kotol 

Na konci spaľovacieho priestoru prúdia spaliny cez štyri symetricky, okolo spaľovacieho priestoru, usporiadané ťahy – smerom dopredu a odtiaľ potom vstupujú cez predný segment do štyroch zberačov tretieho vykurovacieho ťahu. Na zadnej strane vykurovacieho kotla sú tieto štyri ochladené vykurovacie prúdy odvádzané cez spalinový prípoj do komína. Trojťahová konštrukcia znižuje čas zotrvania spalín v oblasti vysokých reakčných teplôt. Tým dochádza k zníženiu tvorby oxidov dusíka.

 


Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic mit Farb-Touch-Display

Komfortné a výkonné regulácie

Hospodárnu a bezpečnú prevádzku vykurovacieho systému zabezpečuje komunikácie schopný digitálny regulačný systém Vitotronic.

Mimoriadne dobrý výkon ponúka Vitotronic 300 pri prevádzke viackotlových systémov až s ôsmimi kotlami a plynulo klesajúcou teplotou kotlovej vody. Systémy s jedným alebo dvomi okruhmi možno regulovať pomocou voliteľného zmiešavača.

Vyslovene komfortný je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka s farebným dotykovým displejom. Externé zariadenia sa pripájajú jednoducho cez systémové konektory.

Štandardizovaná komunikačná zbernica LON umožňuje kompletnú integráciu do systémov riadenia budov. Diaľkový monitoring cez Internet TeleControl je kedykoľvek možný so zariadeniami Vitocom a Vitodata. 

Vitorond 200 | 440 až 1080 kW

Prehľad

Výkon (kW)
440 do 1080 kW
Normový stupeň využitia tepla
s vykurovacím olejom: 88 % (Hs)/94 % (Hi)
Palivo
icon-oel.png icon-gas.png
Zemný plyn E a ELL Použiť možno všetky bežne dostupné ľahké vykurovacie oleje.
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Bytové domy, veľké obytné budovy, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácie
Obsluha
Einfaches RGB
Regulácia Vitotronic s jednoduchou obsluhou, zobrazením grafiky a zrozumiteľného textu, v závislosti od typu regulácie je možné aj ovládanie cez aplikáciu Vitotrol
Príprava teplej vody
Je potrebný prídavný zásobníkový ohrievač vody, ktorý je potrebný na zabezpečenie vysokého pohodlia
Ďalšie vlastnosti
Segmentovaná konštrukcia, ako aj nízka hmotnosť jednotlivých segmentov umožňuje bezproblémovú dopravu aj ťažko prístupné miesta.
Vitorond-200-VD2-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Vzájomne zladené: systémová technika

"Celok je viac, než len súčet svojich jednotlivých dielov." V zmysle tejto zásady ponúka Viessmann viac než len jednotlivé komponenty vykurovania, ktoré spĺňajú vysoké štandardy firmy Viessmann čo do kvality, spoľahlivosti a účinnosti. Všetky produkty sú integrované do vzájomne zladeného a uceleného systému, v rámci ktorého sú všetky prvky vzájomne kompatibilné. Totiž len dokonalá súhra systémovo integrovaných komponentov dokáže využiť celý potenciál inovatívnej špičkovej techniky.

Systémová technika firmy Viessmann zahŕňa všetko, čo k spoľahlivému a hospodárnemu vykurovaniu patrí. Regulácia Vitotronic s rádiovým diaľkovým ovládaním, rovnako ako výkonný teplovodný zásobník teplej vody pre najvyšší komfort teplej vody, až po kvalitné solárne zariadenia na úspornú podporu kúrenia.