Nízkoteplotný plynový kotol do 2000 kW

Výroba tepla pre obytné a komerčné budovy predstavuje približne 40 % celkovej spotreby energie v západných priemyselných krajinách. Zároveň to znamená obrovský úsporný potenciál, ktorý by mal byť využitý modernými vykurovacími technológiami. Aj dnes sú na celom svete používané vysoko efektívne vykurovacie systémy vrátane nízkoteplotných plynových kotlov od spoločnosti Viessmann - a to nielen v mnohých domácnostiach, ale aj v mnohých projektoch. 

Od historickej pamiatky k vysokovýkonnému priemyselnému vlastníctvu až po rozsiahle obytné a komerčné budovy. Viessmann má vždy správne inovatívne vykurovacie riešenia pre najrôznejšie výzvy. S udržateľným a jemným zaobchádzaním s energetickými rezervami aktívne prispievajú k ochrane životného prostredia. 

Das Bild zeigt die Konvektionsfläche der Gas-Niedertemperaturkessel Vitoplex 200 und 300.

Plynový nízkoteplotný kotol Vitoplex 300 s viacvrstvovými konvekčnými výhrevnými plochami 

Viessmann vyvinul niekoľko nízkoteplotných kotlov na použitie v komerčných a priemyselných prevádzkach. Okrem iných aj kotol Vitoplex 300. Ako trojťahový kotol s viacvrstvovými konvekčnými výhrevnými plochami pozostávajúce z rúrok Triplex ponúka mimoriadne úsporný, nízkoemisný a spoľahlivý výkon. Viacvrstvové výhrevné plochy Vitoplex 300 pozostávajú z do seba zasunutých oceľových rúrok, ktoré sú zlisované dohromady tak, aby dobre viedli teplo. Vnútorná rúrka ponúka vďaka svojmu rebrovaniu až 2,5-krát väčšiu výhrevnú plochu ako tradičné hladké rúrky.  


Plynový vykurovací kotol pre rôzne požiadavky

Rozmanitosť programu Vitoplex, rozlíšená z hľadiska technológie a ceny programoch 300 a 200, zabezpečuje, že je k dispozícii správne riešenie pre každú potrebu a pre každý rozpočet. Všetky programy majú jednu spoločnú vec: špičkovú kvalitu, vďaka, ktorej je Viessmann známy. Pri liatinovom článkovom kotle Vitorond 200 je možné jeho jednotlivé segmenty dopraviť na miesto po jednom a pomocou sťahovacieho náradia ich bez problémov spojiť. 

Zwei Gas-Niedertemperaturkessel in einer Industriehalle.

Vojde sa cez každé dvere: Vitorond 200 

Práve vstarších budovách je priestor často stiesnený a preto nie je ľahké zariadenie dopraviť na miesto inštalácie. Pri liatinovom článkovom kotle Vitorond 200 je možné jeho jednotlivé segmenty dopraviť na miesto po jednom a pomocou sťahovacieho náradia ich bez problémov spojiť. 

Výhrevná plocha Eutectoplex zabezpečuje vysokú prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť

Liatinové segmenty kotla Vitorond 200 zop špeciálnej eutektickej sivej liatiny s homogénnou materiálovou štruktúrou. Jemné grafitové lamely a vysoká materiálová čistota špeicálnej sivej liatiny s nízkym obsahom fosforu zvyšujú pružnosť použitého materiálu. Materiál, forma ako aj geometria liatinových segmentov zabezpečujú pri výrobe rovnomerné vychladnutie vo forme, čím sa už vopred zabraňuje pnutiu vo vnútri materiálovej štruktúry. Výsledkom je vysoká prevádzková bezpečnosť a dlhá životnosť.

Nízkoemisný trojťahový kotol 

Na konci spaľovacieho priestoru prúdia spaliny cez štyri symetricky okolo spaľovacieho priestoru usporiadané ťahy - smerom dopredu a odtiaľ potom vstupujú cez predný segment do štyroch zberačov tretieho vykurovacieho ťahu. Na zadnej strane vykurovacieho kotla sú tieto štyri ochladené vykurovacie prúdy odvádzané cez spalinový prípoj do komína. Trojťahová konštrukcia znižuje čas zotrvania spalín v oblasti vysokých reakčných teplôt. Tým dochádza k zníženiu tvorby oxidov dusíka.