Vitoligno 150-S je kompkatný a cenovo atraktívny splyňovací kotol na kusové drevo

Vitoligno 150-S je vhodný na monovalentnú ako aj bivalentnú prevádzku (ako ďalší zdroj tepla k plynovým kotlom).

Profitujte aj vy z týchto výhod

 • Splyňovací kotol na drevo. Menovitý tepelný výkon: 17, 23, 30, 34,9 a 45 kW.
 • Účinnosť: až 93,1 %.
 • Odsávanie dymu cez odťahový kanál pri dokladaní paliva.
 • Modulácia 1:2 sa plynulo prispôsobuje aktuálnej potrebe tepla.
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie cez podsvietený displej.
 • Aktualizácia softvéru cez SD-kartu.
 • Optimálne spaľovanie vďaka regulácii pomocou Lambda sondy.
 • Nízke emisie tuhých znečisťujúcich látok vďaka čistému a účinnému spaľovaniu.
 • Veľký plniaci priestor predlžuje intervaly dokladania a umožňuje dobu horenia až 4,5 hodiny.
 • Spalinový ventilátor s plynulo regulovateľnými otáčkami a snímačmi garantuje maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť.
 • Poloautomatické čistenie rúrok výmenníka tepla pomocou páky.
 • Dobrá prístupnosť servisných otvorov pre pohodlné odstraňovanie popola a čistenie spredu.
 • Premontovateľné dvierka kotla na ľavé/pravé umožňujú optimálne využitie priestoru a možnosť inštalácie do rohu miestnosti.
 • Nízka spotreba elektrickej energie znižuje prevádzkové náklady.
 • Pohodlná obsluha cez smartfón prostredníctvom aplikácie Viessmann.
Splyňovací kotol Vitoligno 150-S

Komfortné vykurovanie: Vitoligno 150-S

Veľký plniaci priestor umožňuje dlhé intervaly dokladania paliva a čas horenia až 4,5 hodiny. Vitoligno 150-S spaľuje kusové drevo až do dĺžky 56 cm. Odsávanie karbonizačného plynu zabezpečuje dokladanie kusového dreva pri minimálnej dymovosti. Vykurovacie plochy sa dajú ľahko čistiť z boku pomocou pák.

Vďaka splyňovacej technike a regulácii spaľovania pomocou Lambda-sondy dosahuje Vitoligno 150-S vysokú účinnosť, ako aj čisté, účinné spaľovanie pri veľmi nízkej prašnosti. Obojstranný dverový doraz umožňuje optimálne využitie priestoru, ako aj umiestnenie v kúte miestnosti.

Regelung Ecotronic 100

Digitálna regulácia Ecotronic 100

Regulácia Ecotronic 100 sa vyznačuje jednoduchou a intuitívnou obsluhou. Podsvietený displej zobrazuje všetky informácie prostredníctvom symbolov. Stupeň nabitia akumulačnej nádrže je zobrazovaný na displeji prostredníctvom svetelnej škály.

warmwasserspeicher.jpg

Vzájomne zladené: Systémová technika

 

Celok predstavuje viac, než len súčet jednotlivých častí. V zmysle tejto zásady ponúka Viessmann viac než len jednotlivé vykurovacie komponenty, ktoré spĺňajú náročné interné štandardy Viessmann ohľadne kvality, spoľahlivosti ako aj účinnosti. Všetky produkty sú totiž skôr integrované do zladeného systému, v rámci ktorého sú všetky komponenty vzájomne kompatibilné. Len dokonalá súhra systémovo integrovaných komponentov dokáže využiť celý potenciál inovatívnej špičkovej techniky.

Systémová technika Viessmann obsahuje už všetko, čo k spoľahlivému a hospodárnemu vykurovaniu patrí. Regulácia Vitotronic s rádiovým diaľkovým ovládaním, rovnako ako výkonný teplovodný zásobník teplej vody pre maximálny komfort prípravy teplej vody, až po kvalitné solárne zariadenia na finančne úspornú podporu vykurovania.


Rez produktu

Prehľad

Výkon
17 až 45 kW
Stupeň účinnosti
do 94,1%
palivo
icon-biomasse.png
Kusové drevo 56 cm šírky
Oblasť použitia
icon-wohngebaeude.png
Rodinný a bytový dom, novostavba a modernizácia
Obsluha
Digitálna regulácia Ecotronic 100 s podsvieteným displejom, komfortná obsluha cez Viessmann App cez smartfón
Príprava teplej vody
Moˇžnosť dodatoočného zásobníkového ohrievača, vyšší komfort teplej vody.
Ďalšie vlastnosti
Veľká plniaca komora predlžuje intervaly dokladania paliva a umožňuje dobu horenia až 4,5 hodiny.
Rez produktu - splyňovací kotol na kusové drevo Vitoligno 150-S