Hybridné vykurovanie – progresívny energetický mix v jednom zariadení

Hybridné zariadenia majú v sebe tepelné čerpadlo a plynový kondenzačný kotol kombinovaný so zásobníkom teplej vody. Inteligentný energetický manažér Hybrid Pro Control automaticky vyberie najlacnejší a najefektívnejší režim prevádzky.


Vývoj cien energií

Ceny energií

Čo prinesie budúcnosť?

Neustále sa meniace ceny energií sťažujú spotrebiteľom správne sa rozhodnúť pre vykurovanie, ktoré je ekonomické aj ekologické a bude sa používať aj zajtra. S hybridnými kompaktnými zariadeniami je teraz k dispozícii riešenie modernizácie vykurovacích systémov, ktoré je vhodné do budúcnosti.


Hybridný systém – energetický mix pripravený na budúcnosť v jednom zariadení

Čo sa týka energií a vykurovania, riešení je veľa a rozhodnúť sa pre jeden alebo druhý vykurovací systém nie je jednoduché. Isté je len to, že ceny fosílnych palív a elektriny podliehajú z dlhodobého hľadiska silným výkyvom. Je dobré, ak sa nemusíte viazať na jediný zdroj energie na vykurovanie, ale môžete sa spoľahnúť na budúcu bezpečnosť s hybridným systémom.

Pri hybridných zariadeniach sú v jednej jednotke integrované dva nezávislé zdroje tepla: plynový kondenzačný kotol kombinovaný s tepelným čerpadlom poháňaným elektrinou, ktoré čerpá energiu zo vzduchu a vody. Tento energetický mix kombinuje „obnoviteľné“ s „vysoko efektívnym“ a ponúka najväčšiu možnú slobodu pri využívaní lacnejšieho zdroja energie. V závislosti od aktuálnej situácie na energetickom trhu je možné reguláciu upraviť tak, aby pri kolísaní cien energií bol vždy zvolený najlacnejší a najefektívnejší režim prevádzky.

Hybrid – tak dnes vykurujete

Vysoko efektívny a zároveň obnoviteľný

Vysoká účinnosť tepelných čerpadiel Viessmann nie je len faktor úspory. Regeneračné teplo z prostredia šetrí cenné zdroje a tiež znižuje emisie CO2. V kombinácii s vysoko účinným kondenzačným kotlom od spoločnosti Viessmann sa môžete vždy spoľahnúť na energeticky úspornú a ekonomickú prevádzku.

Dosahujú tak optimálny mix obnoviteľných energií a konvenčných zdrojov energie z hľadiska spotreby. Inteligentný systém Hybrid Pro Control je možné individuálne nastaviť tak, aby sa vždy zvolil efektívnejší zdroj tepla. Teda ten, ktorý je pre vás najlacnejší. Neustále kolísanie cien energií nie je problém.

Inteligentný energetický manažér Hybrid Pro Control

Typicky sú vykurovacie systémy riadené buď na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Inteligentný energetický manažér Hybrid Pro Control myslí dopredu a reguluje systém variabilnými nastaveniami. Môžete ich definovať jednotlivo a kedykoľvek zmeniť:

● Ceny energií
● Emisie CO2
● Využívanie vlastnej elektriny
● Energetická účinnosť
● Potreba tepla

Energetický manažér Hybrid Pro Control

Správny energetický mix pre efektívnu prevádzku

Hybrid Pro Control regulátor napríklad rozpozná, kedy tepelné čerpadlo dokáže pokryť celú potrebu tepla samo. Ak je prekročená, potrebuje podporu kondenzačného modulu. Hybrid Pro Control určí tento časový okamih automaticky a podľa toho zareaguje: Na základe aktuálne zadaných nákladov na energiu za elektrinu a plyn alebo ropu vypočíta, ktorý zdroj energie možno v danej chvíli využiť najefektívnejšie. Hybrid Pro Control však vždy dohliada na efektivitu celého systému. Ak sa niektorý zo zdrojov tepla stane podľa zvolenej referenčnej hodnoty menej priaznivý ako druhý, vypne sa.

Hybrid Pro Control – vždy pohodlné

Efektívne alebo šetrné k životnému prostrediu? Určite vždy pohodlné

Voľba je na vás: hybridný systém môže byť buď mimoriadne šetrný k životnému prostrediu, alebo mimoriadne nákladovo optimalizovaný. Jednoducho nastavte: Hybrid Pro Control sa postará o zvyšok.

1. Ekonomická prevádzka
Ekonomickejšie to už naozaj nemôže byť: V ekonomickom režime možno v závislosti od cien energií a konštrukcie systému je možné ušetriť až 40 percent nákladov na vykurovanie.

2. Ekologická prevádzka
Plus pre životné prostredie: V tomto nastavení systém pracuje s najnižšími emisiami CO2 na kWh vyrobenej tepelnej energie. Bez ohľadu na to, či bola zvolená ekonomická alebo ekologická prevádzka, funkcia „Komfortný režim“ aktivuje prioritu prípravy teplej vody.

Hybrid Pro Control myslí na všetko. Aj na vlastnú výrobu elektriny s fotovoltikou.

Energetický manažér Hybrid Pro Control zohľadňuje pri výpočte najúspornejšieho režimu prevádzky aj elektrinu vyrobenú z fotovoltického systému.

Hybrid Pro Control myslí na všetko.

Kompaktný hybridný plynový kotol Vitocaldens 222-F

Funkčný princíp hybridného systému

Počas bežnej prevádzky tepelné čerpadlo pokrýva základnú záťaž s vysokým podielom bezplatného tepla z okolitého prostredia. Na toto vonkajšia jednotka odoberá vonkajšiemu vzduchu teplo a využíva prostredníctvom kompresoru na zvýšenie teploty vody na prívode až 55 °C.

Plynový kondenzačný kotol sa zapne vždy len vtedy, keď to z hľadiska prednastaveného prevádzkového režimu dáva zmysel, t.z. ak z toho vyplývajú nižšie náklady pre prevádzkovateľa zariadenia alebo nižšie emisie CO2, alebo sa tým zvýši komfort prípravy teplej vody.

Vysokým podielom tepelného čerpadla až 80 percent na ročnej tepelnej práci sa systém vyznačuje nízkymi prevádzkovými nákladmi.


Hybridné zariadenia Hybridheizung

Hybridné zariadenia predstavujú novú kategóriu zariadení, ktorá vďaka kombinácii rôznych energetických nosičov spĺňa požiadavky energetickej transformácie prechodu na vykurovacie systémy s obnoviteľnými zdrojmi lepšie ako kedykoľvek predtým.