Bezplatné využitie slnečnej energie pre výrobu elektriny pomocou fotovoltaického zariadenia

S neustálym rozširovaním regeneratívnych energetických systémov stúpa i pripravenosť spotrebiteľov a koncových používateľov k výrobe vlastnej elektriny. Výkonné fotovoltaické zariadenie dnes poskytuje možnosť bezplatne a výnosne využiť slnečnú energiu. Inštaláciou fotovoltaických modulov preukazuje prevádzkovateľ svoje zodpovedné chovanie k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane ovzdušia zamedzením emisií CO2. 

Pri trvalo sa zvyšujúcih nákladoch na energiu prispieva fotovoltaické zariadenie k úspore financií a dodatočne znižuje závislosť na dodávateľoch energie. Elektrina vyrobená vlastným zariadením sa dá využiť pre vlastnú potrebu alebo napojiť do verejnej siete. Vďaka zákonom upravenej úhrady alebo úspore vlastnej spotreby sa investícia vráti už po niekoľkých rokoch. V každom prípade inštalácia takéhoto zariadenia zhodnocuje nehnuteľnosť.

Fotovoltaická technika firmy Viessmann poskytuje vzájomne dokonale zladené komponenty skladajúce sa z fotovoltaických modulov, striedačov a montážnych systémov i systémov zásobníkov elektrickej energie a tepelných čerpadiel k zvýšeniu využitia elektriny vlastnej výroby.

Vysoké požiadavky na kvalitu fotovoltaických modulov zaisťujú hospodárnosť a dlhú životnosť. Obsiahle služby od plánovania a navrhovania cez dodávku až po servis zo strany odborných partnerov Viessmann ponuku fotovoltaiky uzatvárajú.

Effizienter Eigenverbrauch von Solarstrom

Efektívna spotreba vlastného solárneho prúdu

Keďže je vlastný solárny prúd výhodnejší ako odber prúdu z verejnej rozvodnej siete, jeho využitie tým ponúka aj finančné výhody. Optimálna koncepcia v spojení s dokonale zladenými komponentmi zabezpečí túto vlastnú spotrebu.

[1] fotovoltaický systém
[2] prúdový menič fotovoltaiky
[3] elektromer fotovoltaiky
[4] spotrebič
[5] elektromer tepelného čerpadla
[6] tepelné čerpadlo s reguláciou Vitotronic 200 (Typ WO1C)
[7] elektromer odberu z verejnej rozvodnej siete a odvodu do nej
[8] verejná rozvodná sieť

Fotovoltaika icon-solar.png

Elektrina zo slnka – s inštaláciou fotovoltaického zariadenia od firmy Viessmann sa môže stať každý vlastným producentom elektrickej energie. Premena bezplatnej slnečnej energie na elektrinu je pri vlastnej spotrebe finančne zaujímavá a v spojení s akumulátorom fotovoltaické systémy prinášajú rovnako nezávislosť na verejnej elektrickej sieti. Počas výroby elektrickej energie solárne panely neznečisťujú životné prostredie. Cena solárnych panelov je zároveň veľmi atraktívna.