Decentrálne vetranie starších stavieb a modernizácia

Energetická modernizácia starších budov kvôli rastúcim nákladom neustále napreduje. Svojim obyvateľom tieto budovy ponúkajú nový komfort: Napríklad nové a energeticky účinnejšie okná a dvere, izolované fasády či nový vykurovací systém s komfortnou prípravou teplej vody. 

Takáto modernizácia však znamená aj to, že sú tieto staršie budovy potom až tak dokonale utesnené, že už nie je zabezpečená dostatočná výmena vzduchu. Dôsledkom je potom zvýšená vlhkosť vzduchu v miestnostiach, ktorá práve v domoch s izolovanými fasádami môže viesť k tvorbe plesní. Ohrozené miesta sú najmä stropy v miestnostiach, ktoré priliehajú k obvodovým stenám a na ktorých dochádza ku kondenzácii vlhkosti. Centrálny vetrací sysém u starších budov väčšinou nepripadá do úvahy, lebo chýba miesto na inštaláciu potrebných vzduchových kanálov. Vhodným riešením je decentrálny systém s rekuperáciou tepla. 

Individuálne vetranie miestností

Decentrálne vetracie zariadenia možno montovať do jednotlivých miestností. Inštalácia vyžaduje iba stenový prestup resp. otvor cez obvodovú stenu danej miestnosti a elektrický prípoj 230 V. U tohto systému nie je nutné inštalovať žiadne vetracie kanály.

V miestnostiach je možné inštalovať viacero takýchto zariadení úplne nezávisle od seba. Sú ideálne na dosiahnutie požadovanej minimálnej výmeny vzduchu v miestnosti a tým aj patričnej pohody. Tieto zariadenia dokážu rekuperovať až 90 percent tepla z odpadového vzduchu. 

 

 

dezentrale-Wohnungslueftung-1-2.jpg

Decentrálne vetranie pre staršie stavby aj modernizáciu

Energetickú sanáciu starších budov presadzuje aj priemysel bytového hospodárstva v dôsledku neustále rastúcich cien energií. Staršie budovy sú modernizované a ponúkajú svojim obyvateľom nový komfort — napr. nové a energeticky efektívne okná či dvere, alebo nový vykurovací systém s komfortným ohrevom vody.

 

Správne poradenstvo a plánovanie je veľmi dôležité

V porovnaní s centrálnym vetraním obytných priestorov sú náklady na plánovanie v prípade decentrálneho vetracieho zariadenia nižšie. Pre účinnú a tichú prevádzka je však nevyhnutná expertíza odbornej firmy. Skúsený inštalatér rýchlo rozpozná, aké veľké musí byť vetracie zariadenie a kde je optimálne umiestnenie pre vyústenie vzduchu. Pomáha aj pri výbere vhodného druhu zariadení. Pretože podľa priestorovej situácie prichádza do úvahy buď vetracie zariadenie so zabudovaným krížovým protiprúdovým výmenníkom tepla alebo so samostatným ventilátorom a keramickým regenerátorom.

Decentrálne zariadenie na vetranie obytných priestorov s krížovým protiprúdovým výmenníkom tepla sa označuje ako permanentný ventilátor. Dva zabudované ventilátory prepravujú súčasne čerstvý vzduch do miestnosti a odpadový vzduch z miestnosti. Spätné získavanie tepla prebieha v protiprúdovom výmenníku tepla.

Spôsob prevádzky sa obracia v pravidelnom rytme

Okrem toho existujú zariadenia, ktoré majú iba ventilátor a regenerátor. U týchto modelov korešpondujú vždy dve zariadenia spolu. V prvom kroku nasáva ventilátor teplý vzduch z miestnosti a vedie k jadru zásobníka. Potom, čo vzduch z miestnosti odovzdal svoje teplo do jadra zásobníka, sa vyfukuje von. Súčasne nasáva druhé vetracie zariadenie čerstvý vonkajší vzduch a vedie ho k vopred ohriatemu jadru zásobníka. Až potom, čo vzduch prijme teplo z jadra zásobníka, sa vedie do miestnosti. Po cca 70 sekundách zmenia ventilátory svoj smer a proces sa obráti. Tým sa zmení aj smer prúdu objemového vzduchu. 

 

Decentrálne vetracie systémy

Individuálne vetranie miestností - decentrálne vetracie zariadenia je možné montovať cielene do jednotlivých miestností. Na jednoduchú inštaláciu je potrebný len prechod v stene resp. jadrový vrt cez stenu danej miestnosti danej miestnosti a 230-V prípoj. Vytváranie vzduchových kanálov pri tomto systéme nie je potrebné.