Účinné riešenia pre priemyselné aplikácie do 120 MW tepelného výkonu a kapacity 120 t pary/h

  • Parné kotly
  • Horúcovodné kotly
  • Kotly na odpadové teplo
  • Zariadenia na biomasu
  • Bioplynové zariadenia: mokrá a suchá fermentácia
  • Úprava bioplynu a jeho odvádzanie do verejnej plynovej siete

Produktový program

Efektívne riešenie pre priemyslové aplikácie do 120 MW tepla a 120 t pary/h

Hochdruckkessel zur Dampferzeugung

Vysokotlaké kotly

Efektívne riešenie do 120 t pary/h

K produktovému programu
Hochdruckkessel zur Heißwassererzeugung

Horúcovodné kotly

Efektívne riešenie do 120 MW

K produktovému programu
Hochdruckkessel zur Nutzung von Prozesswärme und Abluftwärme

Kotly na odpadové teplo

Využitie procesného a odpadového tepla

K produktovému programu

Effiziente und umweltschonende Erzeugung von Biomethan

Čistenie plynu

Príprava bioplynu a vkladanie do plynovej rozvodnej siete

Biogasanlagen für die nachhaltige Energieversorgung mit Biomasse

Bioplynové stanice

Mokrá a suchá fermentácia

Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biomasse

Biomasové kotle

Spoľahlivé, udržateľné, hospodárne

K produktovému programu


viessmann_allendorf.jpg

Kontakt


Vysokotlakové horúcovodné kotly, vysokotlakové parné kotly, kotly na odpadové teplo, drevospaľujúce systémy

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23

e-mail: viessmann@viessmann.sk