Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Priemyselné riešenia Viessmann – hospodárna dodávka pary, tepla, elektrickej energie a chladiacej energie

Efektívne energetické systémy a zariadenia pre priemyselné aplikácie významne prispievajú k znižovaniu emisií znečisťujúcich látok a prevádzkových nákladov, čím vytvárajú konkurenčnú výhodu. Na tento účel ponúka Viessmann komplexné systémové riešenia, ktoré zaručujú hospodárne zásobovanie parou do 70 ton za hodinu, teplom do 44 MW, elektrickou energiou do 530 kWel a chladením do 600 kW. Riešenia sa vytvárajú individuálne na základe holistických energetických koncepcií, ktoré vychádzajú z posúdenia celkového systému zahŕňajúceho výrobu energie, štruktúru dodávok a spotrebu. Určenie potenciálu, ako aj koordinácia všetkých zložiek systému vychádza z hĺbkovej analýzy všetkých procesov. Komplexné služby od návrhu a uvedenia do prevádzky až po následný servis dopĺňajú ponuku spoločnosti Viessmann.

Zistite viac o úspešne realizovaných projektoch s priemyselnými riešeniami Viessmann. Využite našu referenčnú databázu a vyfiltrujte si projekty z priemyslu.

Efektívne využívanie vodíka z priemyselných procesov

Kotly Vitomax vybavené vhodnými horákmi umožňujú prevádzku až so 100 % vodíka. To umožňuje využívať vodík, ktorý je niekedy vedľajším produktom chemických procesov, a prispieva tak k zvýšeniu celkovej účinnosti. Zároveň sa môžu znížiť emisie CO2, ktoré znečisťujú klímu.

Sortiment produktov

Efektívne riešenia pre priemyselné aplikácie do 44 MW tepla a 70 t pary/h.