Plynové kotly pre obce

Vykurovanie plynom je vždy čistá záležitosť. Vzhľadom na celkovú investíciu pri dnešných cenách energií je kondenzačná technika najekonomickejším riešením. Plynové kondenzačné kotly Viessmann presvedčia vysokou mierou kondenzácie a vysoko efektívnym prenosom tepla so štandardnou účinnosťou až 98 percent (vztiahnuté na výhrevnosť Hs). Okrem toho je kondenzačná technológia pripravená na budúcnosť vďaka už možnému primiešavaniu biogénnych palív, ako je bioplyn. Okrem kondenzačných kotlov ponúka Viessmann aj nízkoteplotné plynové kotly. Vysvetlíme, v čom je rozdiel a čím sa tieto dva systémy odlišujú v komunálnom využívaní.

Plynové kotly Viessmann s nízkoteplotnou a kondenzačnou technológiou

Plynový kotol je osvedčená technológia, ktorá sa používa v rôznych oblastiach. Viessmann má vo svojom portfóliu to správne riešenie pre každú požiadavku a každý rozpočet s výkonom až 2 000 kW. Technicky tu možno rozlišovať medzi nízkoteplotnou a kondenzačnou technikou.

Nízkoteplotný plynový kotol Viessmann pre obce

Veľkou výhodou oproti zastaraným kotlom na konštantnú teplotu je, že výkon nízkoteplotného plynového kotla je možné prispôsobiť aktuálnym potrebám v objekte. Toto sa tiež označuje ako posuvná regulácia teploty. Okrem toho sú tieto kotly určené na prevádzku s nízkymi teplotami prívodu.

Tu treba spomenúť rady Vitoplex 200, Vitoplex 300 a Vitorond 200. Vo všetkých troch prípadoch ide o takzvaný trojťahový kotol. Kotly pokrývajú výkonový rozsah od 405 do 2 000 kilowattov, čo znamená, že ich možno použiť v komunálnych priestoroch, ako aj v komerčných prevádzkach alebo väčších obytných budovách. Vo všetkých troch sériách je použitý pohodlný a výkonný regulátor Viessmann Vitotronic. Umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky a vzdialené monitorovanie počas prevádzky.

Plynový kondenzačný kotol v komunálnych aplikáciách

Modernejším a výrazne efektívnejším riešením je plynový kondenzačný kotol. Využíva teplo skryté vo výfukových plynoch. K tomu sa spaliny ochladzujú vo výmenníku tepla kondenzačného kotla natoľko, že v nich obsiahnutá vodná para kondenzuje. To výrazne zvyšuje účinnosť až na 98 percent (na základe výhrevnosti Hs) a vysoká úroveň účinnosti zároveň znižuje náklady na palivo.

Plynová kondenzačná technika Viessmann je vyspelá a presviedča povrchmi výmenníka tepla Inox-Crossal z ušľachtilej ocele, ktoré sú ideálne pre kondenzačnú techniku ​​a používajú sa vo všetkých kotloch radu Vitocrossal vo výkonovom rozsahu od 80 do 1 400 kilowattov. Kondenzačné kotly Vitocrossal sa používajú najmä v bytových domoch, verejných a komerčných budovách a v miestnych vykurovacích sieťach. Ktorý typ kotla je najvhodnejší pre konkrétnu aplikáciu, je možné určiť počas komplexnej prípravy a plánovania projektu.