bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Kogeneračná jednotka na teplo a elektrinu 

Pri kompaktných zariadeniach Vitobloc 200 stojí v popredí myšlienka decentralizovaných kogeneračných jednotiek riadených podľa výroby tepla. V porovnateľne malých jednotkách sa na jednej strane vyrába elektrina pre vlastnú potrebu, na strane druhej sa prakticky bez strát využíva súčasne vznikajúce teplo na vykurovanie. Nepotrebná elektrina sa napája do verejnej siete a hradia ju dodávatelia elektriny.

Blokové kogeneračné jednotky (združená výroba tepla a elektriny)

Kogeneračná jednotka pracuje vyložene ekologicky: okrem úspory primárnej energie 36% je emisia CO2 výrazne nižšia ako pri bežnej výrobe elektriny a tepla. S viac ako 25 rokmi skúseností v tejto oblasti produktov ponúka Viessmann účinné plynové systémy združenej výroby tepla a elektriny. Popri sériových produktoch sa vyrábajú aj blokové kogeneračné jednotky špeciálne prispôsobené požiadavkám zákazníkov.