Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Optimalizácia vykurovacieho systému: jednoduché tipy pre úsporu

(Foto: © Ivan Kruk / Shutterstock.com)

Náklady na vykurovanie tvoria čoraz väčšiu časť mesačných výdavkov. Často sa však dajú znížiť jednoduchými opatreniami. Napríklad optimalizáciou vykurovania, pri ktorej dodávatelia vykurovania zefektívnia existujúce systémy. V nasledujúcej príručke je vysvetlené, ako to funguje a ako môžete na optimalizáciu vykurovacieho systému dokonca získať dotácie.

Výmena zastaraných termostatov a ich správne nastavenie

Ak znížite teplotu v miestnosti o jeden stupeň Celzia, ušetríte až šesť percent nákladov na vykurovanie. Platí to najmä pre existujúce budovy, keď dvere medzi rôzne vykurovanými miestnosťami zostanú zatvorené. Nápomocné sú aj časové regulátory, ako napríklad nočné nastavenie. Ide o zníženie teploty v miestnosti s cieľom ušetriť energiu, keď všetci spia. Tesne pred prebudením vykurovací systém opäť vyhreje všetky miestnosti na požadovanú teplotu, a tým zabezpečí vysokú úroveň komfortu. Toto zabezpečujú aj termostaty vykurovania Viessmann ViCare, ktoré sa dajú ovládať aj z gauča alebo na cestách pomocou smartfónu a veľmi jednoducho sa programujú.

Izolácia potrubí a armatúr na optimalizáciu vykurovacieho systému

Ak holé potrubia prechádzajú nevykurovanými miestnosťami, fungujú tam ako radiátory. Zbytočne vyžarujú teplo, a tým spôsobujú vyššiu spotrebu energie. Tomu sa dá predísť izoláciou vykurovacích potrubí a armatúr. Opatrenie na optimalizáciu vykurovacieho systému môžete rýchlo a lacno zrealizovať vy alebo váš dodávateľ vykurovania.

Hydraulické vyváženie pre efektívnu distribúciu tepla

Nedosahujú niektoré miestnosti vo vašom dome požadovanú teplotu, zatiaľ čo iné sa doslova prehrievajú, alebo je v radiátoroch veľký hluk? To všetko sú príznaky nedostatočného hydraulického vyváženia. Vykurovacia voda nepreteká systémom optimálne a vykurovací systém spotrebúva viac energie, ako je potrebné. Keď dodávatelia vykurovania vykonajú hydraulické vyváženie, správne nastavia systém. Zabezpečia, aby každá vykurovacia plocha dostala potrebné množstvo vykurovacej vody, čím sa zníži spotreba. Mimochodom, toto nie je užitočné len vtedy, keď sa objavia predtým opísané príznaky. Pri zateplení domu alebo výmene zdroja tepla sa oplatí optimalizovať aj vykurovací systém.

Výmena čerpadla vykurovacieho okruhu a zníženie spotreby elektrickej energie

Staré čerpadlá vykurovacieho okruhu pracujú na vysoký výkon mnoho hodín ročne. Spotrebúvajú viac, ako je potrebné, a možno ich ľahko nahradiť vysokoúčinnými čerpadlami. Tie pracujú podľa potreby. Ich motory sú mimoriadne účinné a spotrebujú v priemere o 90 % menej elektrickej energie. Na optimalizáciu vykurovacieho systému, ktorá sa oplatí najmä pri hydraulickom vyvažovaní, stačí vášmu dodávateľovi vykurovania zvyčajne jedna až dve hodiny.

Správne nastavenie vykurovacej krivky a optimalizácia vykurovacieho systému

S každým stupňom Celzia, o ktorý klesne vonkajšia teplota, stráca budova viac tepla cez obvodový plášť a vetranie. Vykurovacie systémy kompenzujú túto stratu zvyšovaním teploty vykurovacej vody. Vykurovacia krivka určuje teplotu vody potrebnú na privedenie dostatočného množstva tepla do domu pri rôznych vonkajších teplotách. Správnym nastavením vykurovacej krivky sa ušetrí veľa energie, zatiaľ čo nesprávne nastavenie vedie k studeným miestnostiam alebo nadmernej spotrebe.