Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Ako funguje kondenzačný kotol?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Aby ste s akýmkoľvek kotlom dosiahli čo najvyššiu účinnosť a tým aj úsporu, potrebujete  čo najnižšiu teplotu spalín.  Čím menej tepla totiž vypustíte komínom, tým viac ho kotol odovzdá vykurovacej sústave.  

Najnižšiu teplotu spalín, a teda najúspornejšiu prevádzku dosahuje  plynový kondenzačný kotol. Je vhodný na vykurovanie domácností, kancelárskych budov, ale aj iných priestorov a je  samozrejmou voľbou pri novostavbách. Jeho inštaláciu by ste však mali zvážiť aj  pri rekonštrukciách budov  – oproti iným kotlom s ním totiž môžete  ušetriť nemalé finančné prostriedky. Je však možné, že v rámci inštalácie budete musieť  upraviť komín a vymeniť izbový termostat za modernejší.    

​​​​​Na akom princípe funguje kondenzačný kotol  

Bežný kotol využíva na ohrievanie vykurovacej vody iba  spaľovanie plynu, resp. iného paliva. V dôsledku vysokej teploty spalín však  vypúšťa množstvo tepelnej energie cez komín preč.  

Kondenzačný kotol obsahuje samostatný tepelný výmenník, v ktorom  spaliny predhrievajú vratnú vodu z vykurovacieho systému. Využívajú na to teplo v nich obsiahnuté. Ak má vratná voda, ktorá sa ochladená vracia z vykurovacieho systému,  teplotu pod 56 °C, kotol pracuje v kondenzačnom režime.

Znamená to, že vodná para vo výmenníku  kondenzuje  (mení sa na vodu) a odovzdáva tejto vratnej vode svoje teplo. Týmto spôsobom ju  predhrieva, vďaka čomu pri jej zohrievaní na požadovanú teplotu miniete  omnoho menej plynu.

Vzhľadom na režim kondenzácie musí byť ​​teplovýmenná plocha v kondenzačných kotloch i komínová konštrukcia vyrobená z antikorózneho materiálu. Teplota spalín sa pohybuje o cca 15 °C vyššie, ako je teplota vratnej vody. Kondenzačný kotol je teda  vhodný pre všetky druhy vykurovacích systémov vrátane podlahového.    

Účinnosť kondenzačného kotla  počítaná  z tzv. spaľovacieho tepla dosahuje až 98 %.  Zostávajúce 2 % stratíte spalinami, sálaním kotla a v odvádzanom kondenzáte. Využitie energie obsiahnutej v plyne je teda oproti iným kotlom veľmi vysoké. Prečítajte si viac v článku ​​Účinnosť a výkon plynového kotla.  

Jeden princíp, viacero vyhotovení    

Nástenné kondenzačné kotly  

Vďaka kompaktným rozmerom ich  namontujete kamkoľvek, či už do kúpeľne, predsiene, alebo do kuchyne vedľa kuchynskej linky. Môžu byť vybavené maloobjemovým zásobníkom teplej vody a okrem vykurovania môžu zabezpečovať aj jej ohrev.  

Kompaktné kondenzačné kotly    

Umiestňujú sa  na podlahu  a majú  zabudovaný zásobník na ohrev teplej vody, a to buď priamo samotným kotlom, alebo externým solárnym ohrevom. Sú vhodné pre malé rodinné domy, kde niet miesta nazvyš.  

Zostavy kondenzačných kotlov

Týmto pojmom sa označujú zostavy  kotla  a samostatného veľkoobjemového zásobníka teplej vody umiestneného vedľa kotla alebo pod ním. Slúžia na vykurovanie i prípravu teplej vody.    

Stacionárne kondenzačné kotly    

Nazývajú sa aj  plynové kondenzačné jednotky.  Majú  vysoký tepelný výkon  a tým aj  väčšie rozmery. Používajú sa na vykurovanie väčších objektov (napr. bytových domov). Ich zapojenie je jednoduché, bez potreby kotlového čerpadla.  

Kaskádové zapojenie    

Niektoré kondenzačné kotly môžete zapojiť do kaskády od 2 ks, aby ste dosiahli  vyšší vykurovací výkon  (používa sa od stoviek kW). Takto zapojené kotly využívajú spoločný odvod spalín a spoločné riadenie,  správajú sa teda​​ ako jeden veľký kotol.    

​​​Podľa čoho si vyberať kondenzačný kotol  

Moderné kotly využívajú na znižovanie výkonu v prípade nižších požiadaviek na teplo  tzv. výkonovú moduláciu.  Vďaka tomu regulujú svoj vykurovací výkon podľa aktuálnej vonkajšej teploty a potreby vykurovacieho systému, bez potreby cyklovania, t. j. opakovaného zapínania a vypínania ohrevu. Tým  predlžujú životnosť jednotlivých komponentov.    

Dobrý kotol by mal byť schopný plynule regulovať svoj výkon v čo najväčšom rozsahu, napríklad  od 10 do 100 % menovitého výkonu. Menovitý výkon je  max. nepretržitý tepelný výkon  vyjadrený v kW, ktorý môže kotol dosiahnuť pri dodržaní účinnosti garantovanej výrobcom.    

Pri výbere kondenzačného kotla si teda dajte pozor nielen na  samotný výkon, ale aj na to, aby jeho modulačný rozsah bol čo najväčší.  

Ušetrite ešte viac s ekvitermickou reguláciou a riadením otáčok čerpadla  

Ekvitermická regulácia nastavuje teplotu vykurovacej vody  automaticky. Využíva na to údaj o aktuálnej vnútornej teplote,  vonkajšej teplote zo snímača  na severnej strane domu a údaje z vopred nastavenej  ekvitermickej krivky. Ak je vonku teplejšie, kotol teplotu vykurovacej vody automaticky zníži, avšak iba do takej miery, aby ostala zachovaná tepelná pohoda v interiéri. Využitím ekvitermickej regulácie  znížite tepelné straty cez povrch kotla a tým aj náklady na vykurovanie. Kotol i termostat však musia ekvitermickú reguláciu podporovať a nastavenie ekvitermickej krivky zvládne iba skúsený kúrenár.  

Ak využívate nútený obeh vykurovacej vody, ušetriť môžete aj  reguláciou otáčok obehového čerpadla. Na jar a na jeseň pri vyšších vonkajších teplotách tým znížite teplotu vratnej vody, čím zároveň  rozšírite pásmo využitia kondenzácie. Pri nižších otáčkach čerpadlo zároveň  spotrebuje menej elektriny.  

Ekologické a úsporné plynové kotly  

Plynový kondenzačný kotol je z hľadiska úspornosti a šetrnosti k životnému prostrediu tým  najlepším, čo si spomedzi kotlov môžete vybrať.  Môžete ho použiť so  všetkými vykurovacími systémami  – od klasických radiátorov v starších rodinných domoch až po najmodernejšie podlahové, stenové či stropné vykurovanie.  

Správnej voľbe parametrov kondenzačného kotla a vykurovacieho systému by mal predchádzať  kvalitne vypracovaný projekt.  Ten by mal zohľadňovať napríklad tepelné straty objektu, druh vykurovacieho systému, veľkosť vykurovacieho priestoru a priestoru, kde bude kotol umiestnený atď.  

Pri výbere kotla by ste mali siahnuť po  overenom výrobcovi  s dobrou servisnou podporou. Iba ten vám môže zaručiť  bezpečnú, efektívnu a spoľahlivú prevádzku  kondenzačného kotla počas celej jeho životnosti.