Priemyselné kotly, zariadenia na biomasu, kogeneračné jednotky, tepelné čerpadlá - priemyselné zariadenia na výrobu pary, elektriny, tepla a chladenia

Prvotné požiadavky na zariadenia na výrobu energie v priemysle a komerčnej sféry sú energeticky úsporná výroba energie s nízkymi emisiami škodlivín a vysoká prevádzková bezpečnosť a dostupnosť.

Viessmann je technologickým priekopníkom v oblasti efektívnych energetických systémov. Vzájomne zladené komponenty a systémy sú pre zákazníkov vyvíjané komplexne a sú doplnené obsiahlu ponukou služieb.
 

Hospodárne zásobovanie parou, elektrinou, teplom a chladom

Účinné energetické systémy a zariadenia pre priemyselné aplikácie výrazne prispievajú k znižovaniu nákladov a vytvárajú takto konkurenčné výhody. Viessmann ponúka komplexné systémové riešenia, zaručujúce hodinové množstvo až 120 ton pary, 120 MW tepla, 2 MW chladu a elektriny do 50 MW. Na toto je možné využiť všetky zdroje energií– fosílne palivá, biomasu a odpadové teplo, rovnako ako aj tepelný potenciál zeme a vonkajšieho vzduchu či odpadové teplo vznikajúce pri priemyselných procesoch.

Viessmann vyvíja a realizuje ucelené energetické koncepcie založené na zohľadnení celkového systému výroby tepla a zásobovacej infraštruktúry. Analýza všetkých procesov tvorí základ pre určenie potenciálu a vzájomné zladenie všetkých systémových komponentov. Rozsiahle služby od plánovania cez sprevádzkovanie až po servis.

 


Výroba pary do 120 t / h z obnoviteľných a fosílnych zdrojov energie a využitie odpadového tepla

Parné kotly Viessmann majú vďaka svojmu vybaveniu predpoklady pre mnohostranné využitie. Kotly sú robustné a majú len malé nároky na údržbu. Sú súčasťou individuálnych koncepcií kotolní so systémovými riešeniami pre priemyselnú výrobu pary.

Priemyselné kotly Viessmann vďaka svojej konštrukcii a vybavenie ponúka najlepšie predpoklady pre splnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov v širokom spektre oblastí využitia. Mnoho detailov konštrukčného prevedenia kotlov Vitomax a dlhoročná skúsenosť s výrobou veľkých a priemyselných kotlov zaisťujú vysokú kvalitu a starajú sa o vysokú prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť.

Parné kotly

●  Parný výkon každého kotla až 120 t / h
●  Prevádzkový pretlak až 130 bar
●  Teploty horúcej pary až 540 ° C
●  Systémy s veľkými vodnými komorovými kotlami alebo s vodotrubnými kotlami
●  Široké spektrum zdrojov energie
●  Kotly s využitím odpadového tepla pre využitie procesného tepla a v kombinácii s plynovými turbínami a kogeneračnými jednotkami
●  Modulárna konštrukcia

Systémové moduly 

Viessmann dodáva všetky komponenty vhodne prispôsobené danému systému s parnými kotlami.

●  Kotly a prehrievače
●  Tepelné výmenníky na spaliny
●  Zariadenie na tepelnú a chemickú úpravu napájacej vody
●  Ohnisko vrátane skladovania a prívodu paliva
●  Riadiace a spínacie zariadenia
●  Čistenie spalín
●  Zásobník pary
●  Kotlové plošiny 


Výroba elektriny pre vlastnú potrebu a pre dodávku do verejnej siete do 50 MW

Viessmann ponúka štyri typy zariadení pre priemyselnú výrobu elektriny so širokým rozsahom výkonov. Sú koncipované pre ekologickú kogeneračnej prevádzku. Užívateľ profituje z nižších nákladov na elektrinu a teplo.

Bloková kogeneračná jednotka (BHKW)

●  Rozsah výkonu až 530 kWel
●  CO2 neutrálne prevádzku s bio zemným plynom
●  Sériovo vybavené pre záložnú prevádzku v prípade výpadku elektriny (ostrovné siete)
●  Sú splnené náročné podmienky pripojenia prevádzkovateľov elektrických sietí (AR-N 4105)

Elektrárne s parnými turbínami

●  Rozsah výkonu až 30 MWel
●  Priemyselné parné turbíny na použitie pre kontinuálne parné procesy
●  Vhodné pre efektívnu výrobu elektriny

Elektrárne s plynovými a parnými turbínami

●  Rozsah výkonu až 50 MWel
●  Vysoká elektrická účinnosť cez 50 percent
●  Flexibilná prevádzka vďaka rýchlej zmene záťaže

ORC zariadenie

●  Rozsah výkonu až 2 MWel
●  Výroba elektriny v procese na báze termooleja
●  Použitie v priemyselných procesoch s odpadovým teplom
●  Využitie odpadového tepla z ORC procesu až 90 ° C


Výroba tepla do 120 MW s biomasou, olejom, plynom a prírodným teplom

Viessmann ponúka so svojimi energetickými systémami pre priemysel a komerčnú sféru vhodné riešenie. Užívatelia majú s horúcovodnomi kotlami, kogeneračnými jednotkami a tepelnými čerpadlami k dispozícii systémy s vysokou účinnosťou.

Priemyselné kotly Viessmann vďaka svojej konštrukcii a vybaveniu ponúkajú najlepšie predpoklady pre splnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov v širokom spektre oblastí využitia. Mnoho detailov konštrukčného prevedenia kotlov Vitomax a dlhoročná skúsenosť s výrobou veľkých a priemyselných kotlov zaisťujú vysokú kvalitu a starajú sa o vysokú prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť.

Zdroje tepla 

●  Horúcovodný kotol s prevádzkovým pretlakom maximálne 50 bar
– kúrenie olejom a plynom do 120 MW
– kúrenie biomasou do 50 MW
– kotly s využitím odpadového tepla do 120 MW pre využitie procesného tepla a v kombinácii s plynovými turbínami a kogeneračnými jednotkami
●  Kogeneračné jednotky do 660 kWth
●  Tepelné čerpadlá do 2 MW na agregát (s možnosťou kaskádovánia)

Systémové moduly

●  Kotly
●  Ohnisko vrátane skladovania a prívodu paliva
●  Tepelné výmenníky na spaliny
●  Medzikus na prívode s bezpečnostnou technológiou
●  Riadiace a spínacie zariadenia
●  Zvýšenie teploty vratnej vetvy
●  Plošina kotla 

Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka predmontovaným kontajnerovým riešeniam

Čas sú peniaze - to platí najmä pre priemyselné a komerčné prevádzky, kde musia byť nové vykurovacie centrály pripravené na prevádzku v čo najkratšom čase, aby mohli včas dodávať teplo pre výrobu. Pre montáž a sprevádzkovanie šetriace čas ponúka Viessmann predmontované kontajnerové riešenia, ktoré sú kompaktné a ľahko sa prevážajú.


Ekonomické chladenie s tepelnými čerpadlami do 2 MW

Veľké tepelné čerpadlá podľa špecifických požiadaviek zákazníkov sú dostupné pre priemysel, veľké obytné a kancelárske budovy a hotely. Pre priemyselné, resp. komerčné využitie je vedľa funkcie vykurovania požadovaná chladiaca funkcia tepelného čerpadla - napríklad pre chladenie skladov potravín a pre klimatizáciu výrobných priestorov. Špeciálnou výhodou tohto energetického systému je tak možnosť zároveň vykúrovať aj chladiť.

Veľké a špeciálne tepelné čerpadlá

●  Individuálne koncipované tepelné čerpadlá s výkonmi do 2 MW na agregát (s možnosťou kaskádovania)
●  Inštalácia aj za zložitých priestorových podmienok
●  Realizácia bivalentných vykurovacích systémov v kombinácii s Cl alebo plynovými kondenzačnými kotlami na pokrytie záťaže v špičkách

Systémové moduly

●  Tepelné výmenníky
●  Kolektory


Hľadám pordukt pre výrobu , s prevádzkou na .