Vykurovanie plynom pomocou plynového kondenzačného kotla

Pre pohodlné vytváranie tepla so zemným plynom ponúka firma Viessmann rôzne technológie, ktoré spĺňajú najrôznejšie potreby. Napríklad pre vykurovanie plynom v nových budovách alebo modernizáciu, rodinný dom alebo pre veľké projekty v bytovom priemysle. Predovšetkým sú plynové kondenzačné kotly vhodné na použitie v nových budovách. Jedná sa o veľmi kompaktné a nástenné zariadenia, ktoré sa hodia do takmer každej miestnosti.

Ak je však plánované pripojenie solárneho systému na prípravu pitnej vody, odporúčajú sa plynové kondenzačné kotly s integrovaným solárnym výmenníkom tepla. Podlahové jednotky sú už navrhnuté pre bivalentnú prevádzku. Technicky, plynové kondenzačné kotly Viessmann sú najmodernejšie a pokrývajú rozsah výkonov od 2 do 100 kW. To znamená, že sú schopní po celý čas dodávať efektívne a spoľahlivo teplo pre dvojité aj malé rodinné domy. 

Kondenzačné plynové kotly sú tiež dostupné vo väčších rozmeroch. Používajú sa hlavne v budovách s vysokou tepelnou náročnosťou. Jedná sa zvyčajne o viacpodlažné domy, verejné a komerčné budovy. Vďaka kaskádovej funkcii je možné rýchlo kombinovať niekoľko zariadení na vytvorenie jedinej jednotky, ktorá poskytuje spoľahlivé teplo aj v tejto oblasti.

Das Bild zeigt eine Gastherme an der Wand

Ochrana klímy a životného prostredia - napríklad pomocou plynového kondenzačného kotla

Spojenie ochrany klímy a finančnej pomoci. To je možné s použitím kondenzačnej technológie. Pretože osobitou vecou tejto technológie je vysoko efektívne využitie energie. Zatiaľ čo konvenčné vykurovacie systémy jednoducho umožňujú, aby časť energie obsiahnutá v palive unikla nepoužitím, plynový kondenzačný ohrievač konvertuje energetický obsah paliva takmer úplne do tepla. Napríklad vykurovanie plynovým kondenzačným kotlom udržuje dlhodobé náklady na vykurovanie na nízkej úrovni a zároveň znižuje zaťaženie životného prostredia. Pretože menej spaľovania znamená menej emisií CO2.

Všetky plynové kondenzačné kotly značky Viessmann spĺňajú celoeurópske požiadavky na efektívnu kondenzačnú technológiu kotlov. 98 percent alebo viac energie sa mení na teplo. Vďaka tejto bezkonkurenčnej efektívnosti každý prevádzkovateľ takého plynového vykurovania aktívne prispieva k ochrane klímy a životného prostredia.

Využite dnešnú vykurovaciu technológiu

Požiadavky na vykurovacie technológie šetriace zdroje sú čoraz väčšie. Nové plynové kondenzačné kotly by mali byť nielen čisté, ale aj udržateľné. V reakcii na to Viessmann už začlenil budúcnosť do svojich plynových kondenzačných vykurovacích systémov. Vďaka regulácii spaľovania sa plynové kondenzačné kotly automaticky prispôsobujú rôznym typom plynu - vrátane prídavku bioplynu. Vykurovacie systémy tak udržateľne spĺňajú požiadavky na vykurovacie technológie šetriace zdroje.

Skutočnosť, že energia v dome nemusí byť skladovaná, hovorí aj pre výber kondenzačného vykurovacieho systému. Kompaktné plynové kondenzačné kotly šetria priestor a ponechajú ďalší priestor v technickej miestnosti alebo suteréne.

 

Das Bild zeigt eine Solarthermieanlage, mit der eine Gas-Brennwerttherme kombiniert werden kann.

Kombinujte nový plynový kondenzačný kotol so solárnymi panelmi

Energia zo slnka na podporu vykurovania a na ohrev pitnej vody sa stále nepoužíva dostatočne. Každý nový plynový vykurovací systém, akým je napríklad plynový kondenzačný kotol, by mal byť dnes tiež kombinovaný so solárnymi panelmi na využitie slnečnej energie. Pri prevádzke vykurovania plynom v spojení so solárnymi kolektormi Vitosol na podporu vykurovania je možné využiť štátne dotácie z programu Zelená domácnostiam. Viac informácii sa dozviete tu.


Takto funguje vykurovanie plynom kondenzačnou technológiou

Kondenzačná technológia využíva nielen teplo vyrobené ako merateľnú teplotu spalín počas spaľovania (výhrevnosť), ale aj ich obsah vodnej pary (výhrevnosť). Toto obsahuje "skryté" teplo, ktoré sa rozptýli v starších vykurovacích systémoch cez komín do voľného priestoru.

Kondenzačné plynové kotly značky Viessmann konvertujú až 98% energie, ktorá sa používa na výrobu tepla. To zvyšuje účinnosť vykurovacieho systému, znižuje náklady na vykurovanie a znižuje vplyv na životné prostredie.

Das Bild zeigt schematisch, wie die Gas-Brennwerttherme mit Brennwerttechnik funktioniert.
matrix-plus-brenner.jpg

Plynový horák MatriX-Plus

Nový horák MatriX-Plus boduje predovšetkým svojou efektívnou prevádzkou aj nízkymi emisiami škodlivín a hluku. Špeciálny povrch z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele MatriX je odolný voči vysokým teplotám a stará sa o spoľahlivý výkon a dlhú životnosť

Plynový kondenzačný kotol

Kondenzačná technika nevyužíva len teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní vykurovacieho oleja alebo plynu, ale aj tú tepelnú zložku, ktorú bežná vykurovacia technika využiť nedokáže. Kondenzačné kotly odoberajú takmer všetko teplo obsiahnuté v spalinách a využívajú ho na vykurovanie a ohrev. Za týmto účelom sú kondenzačné kotly Viessmann vybavené výmenníkmi tepla Inox-Radial z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele, ktoré spaliny pred ich odvodom do komína schladia natoľko, že v nich obsiahnutá vodná para cielene skondenzuje a tak navyše získané teplo možno využiť aj na vykurovanie.