Kompaktný hybridný plynový kotol Vitocaldens 222-F

Plynové hybridné vykurovanie

Plynové hybridné vykurovanie od Viessmann ponúka perspektívny energetický mix združený v jedinom zdroji tepla – kombináciou osvedčenej plynovej kondenzačnej techniky a regeneratívneho tepla.
 

Plynové hybridné zariadenia

Hybridné zariadenia predstavujú novú kategóriu zariadení, ktoré kombináciou rôznych energetických nosičov spĺňajú nové požiadavky na vykurovací systém lepšie, ako kedykoľvek predtým. Prevádzkovateľ hybridného vykurovacieho systému takto prestáva byť závislý od jedného energetického nosiča a môže maximálne využiť výhody práve tých nosičov, ktoré má k dispozícii.