Ucelená ponuka pre obce a siete ústredného vykurovania

Ako komplexný poskytovateľ energetických systémov ponúka Viessmann všetky komponenty potrebné pre návrh, realizáciu, ako aj prevádzku komunálnych tepelných sietí, obytných riešení či bioenergetických obcí. Viessmann dodáva nielen vhodné vykurovacie systémy pre fosílne alebo obnoviteľné palivá, ale sprevádza obce počas celého procesu od štúdie realizovateľnosti, až po samotné zriadenie systému a jeho uvedenie do prevádzky.

Zatiaľ čo vo vidieckych oblastiach ťažisko spočíva v stavbe bioenergetických obcí, v mestských aglomeráciách nie je spravidla dostatok biomasy na vykurovanie väčšiny budov. Tu sú k dispozícii čiastkové riešenia pre obytné bloky, ako aj pripojenie fosílnych zdrojov a využívanie energie okolitého prostredia, resp. odpadového tepla. Rozsiahle služby a manažment surovín či riadenie prevádzky túto ponuku dopĺňajú.

Hľadám pordukt pre výrobu , s prevádzkou na .