Viessmann ponúka riešenia pre všetky aplikačné oblasti

Skupina Viessmann patrí celosvetovo k popredným výrobcom vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Ucelená ponuka firmy Viessmann zahŕňa individuálne riešenia s efektívne pracujúcimi systémami a výkonmi 1,5 až 120 000 kW pre všetky aplikačné oblasti ako aj všetky zemi.

Komplettangebot.jpg

Vykurovacie systémy

Na realizáciu všetkých potrebných modernizačných opatrení na trhu musíme využiť celé technologické spektrum, ktoré máme k dispozícii. To, čo je treba zmysluplne použiť, závisí od konkrétneho prípadu – od požadovaného výkonu, od zdroja energie, ktorý je k dispozícii a v neposlednom rade aj od individuálnych nárokov prevádzkovateľa zariadenia.

 

Brennwerttechnik_605x341.jpg

Olej a plyn: vysoký potenciál na úspory a "zelená perspektíva"

Fosílne palivá budú ešte dlho zohrávať významnú úlohu. Obmedzené dosahy a emisie CO2 spojené so spaľovaním oleja a plynu vyžadujú nielen čo najšetrnejšie zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, ale aj istú "zelenú perspektívu" vo forme zvýšeného podielu biogénnych zložiek. So svojím zvýšeným potenciálom úspor a nízkymi celkovými investíciami predstavuje kondenzačná technika najhospodárnejšie riešenie. Použitím moderného a účinného kotla na vykurovací olej alebo plyn je možné znížiť spotrebu oproti starému systému až o 30 percent.


Stirling-Motor_605x341.jpg

Mimoriadne účinný – združená výroba tepla a energie

Združená výroba tepla a energie predstavuje účinnú technológiu s mimoriadne veľkým potenciálom, lebo sa pri výrobe elektriny zmysluplne využíva aj vznikajúce teplo. Oproti bežnej separátnej výrobe elektriny a tepla (prúd z centrálnej elektrárne a teplo z vykurovacej centrály resp. z kotolne) – znižujú kogeneračné systémy spotrebu primárnej energie asi o jednu tretinu a emisie CO2 o viac ako polovicu.

Dôležitým predpokladom hospodárnej prevádzky kogeneračných systémov je ich dostatočne dlhá aktívna prevádzka. Z tohoto dôvodu sa tiež blokové kogeneračné jednotky doteraz využívali prevažne v objektoch s vysokou celoročnou spotrebou tepla a elektriny – napríklad nemocniciach či priemyselných/komerčných prevádzkach.

Pre použitie v nových rodinným domoch, ako aj modernizovaných starších budovách s nízkou spotrebou tepla je možné vhodne využiť systémy na báze palivových článkov. Pri modernizácii rodinných domov s vyššou spotrebou tepla pracujú systémy mikro-kogeneračných jednotiek so Stirlingovým motorom obzvlášť hospodárne


Pellets_605x341.jpg

Biomasa: komfortné teplo s neutrálnou bilanciou CO2

Najvyšší podiel 70-tich percent na obnoviteľných zdrojoch energie má biomasa – a to nie bezdôvodne: Kusové drevo a pelety nie je treba dovážať a sú prakticky celoročne k dispozícii, ich skladovanie je nenáročné a pri ich spaľovaní je bilancia CO2 neutrálna. Moderné kotly na biomasu nie sú vhodné len na centrálne vykurovanie budov a na ohrev pitnej vody, ale aj na použitie v priemysle a vo výrobných prevádzkach. Čo do komfortu a užívateľskej priateľskosti zodpovedajú tieto zdroje tepla vykurovaciemu systému na olej/plyn.


Druck

Teplo zo vzduchu a zeme: bezplatne aj ekologicky

So svojimi vynikajúcimi výkonnostnými ukazovateľmi sú tepelné čerpadlá vhodné nielen pre novostavbu aj modernizáciu obytných budov, ale aj pre komerčné aplikácie. Okrem tepla z okolitého vzduchu alebo zeme, či ľadového zásobníka je možné ako zdroj energie a využívať aj odpadové teplo z priemyselných procesov. Relatívne nízke prevádzkové náklady, ekologické aspekty ako aj nezávislosť od oleja a plynu hovoria v prospech tejto osvedčenej technológie. Mimoriadne inovatívne riešenie predstavujú hybridné systémy s integrovaným modulom tepelného čerpadla, ktoré je možné využiť namiesto kotla na olej či plyn. Toto platí tiež pre adsorpčné vykurovacie jednotky na plyn, ktoré sa ako kombinácia kondenzačného prístroja a plynového adsorpčného tepelného čerpadla vyznačujú spotrebou paliva zníženou až o 40 percent .


Waerme von der Sonne 06-2013_D.indd

Energia zo slnka je ideálny doplnok

Tepelné (termické) solárne zariadenie prípravu teplej vody alebo na podporu vykurovania je vhodné tiež v spojení s konvenčným tepelným čerpadlom alebo kondenzačným kotlom. Počas leta takto možno pripravovať teplú vodu výlučne na báze slnečnej energie. Spolu s podporou vykurovania môže takto solárne zariadenie ušetriť až ušetriť 30 percent nákladov na palivá. Pomocou fotovoltaických systémov je možné meniť slnečnú energiu priamo na elektrický prúd – a to na odvod do distribučnej siete na vlastnú spotrebu, teda jeho akumuláciu, alebo napr. na pohon tepelného čerpadla.

Komplettangebot_Industriesysteme.jpg

Priemyselné systémy

Účinné energetické systémy a zariadenia pre priemyselné aplikácie významne prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov a emisií a vytvárajú takto aj konkurenčné výhody. Viessmann ponúka na toto komplexné systémové riešenia, zaručujúce hodinové množstvo až 120 ton pary, 120 MW tepla, 2 MW chladu a prúdu do 50 MW. Na toto je možné využiť všetky zemi – fosílne palivá, biomasu a odpadové teplo, rovnako ako aj tepelný potenciál zeme a vonkajšieho vzduchu či odpadové teplo vznikajúce pri priemyselných procesoch.

Viessmann vyvíja a realizuje ucelené energetické koncepcie založené na zohľadnení celkového systému výroby tepla a zásobovacej infraštruktúry. Analýza všetkých procesov tvorí základ pre určenie potenciálu a vzájomné zladenie všetkých systémových komponentov. Rozsiahle služby od plánovania cez sprevádzkovanie až po servis.

Chladiace systémy

Viessmann ponúka inovatívne chladiarenské riešenia, ako chladiaci a mraziaci nábytok s centrálnym chladením a predpripravené vyhotovenia, lamelové produkty, spojené zariadenia, teplotne riadené chladiace miestnosti, chladiace boxy a agregáty, ako aj príslušenstvo a služby spojené s ich montážou a údržbou. Vďaka silnej partnerskej sieti dokáže Viessmann ponúknuť svojim zákazníkom komplexné chladiace riešenia. Zákazníci takto majú k dispozícii centrálnu kontaktnú osobu na predaj, marketing ako aj servis. Výrobné závody v Nemecku vo Fínsku majú rozsiahle znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti chladiacej techniky. Z tohto vzájomného spájania kompetencii profitujú predovšetkým samotní zákazníci, ktorí takto dostávajú komplexné chladiarenské riešenia z jednej ruky.

Kuehlzellen.jpg

Kuehlmoebel.jpg

Jedinečné maloobchodné koncepcie

Chladiace riešenia firmy Viessmann dokážu uspokojiť všetky profesionálne požiadavky. Najvyššiu prioritu pritom má pružné splnenie všetkých požiadaviek zákazníka. Všetky chladiace riešenia sú prispôsobené individuálnym požiadavkám zákazníkov, s mnohými koncepciami a možnosťami layoutu.