Vitomax HW M70A – pre teploty na prívode do 195 °C


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Spaľovanie s nízkymi emisiami dusíka
  • Bezpečný odvod tepla; jednoduché hydraulické pripojenie
  • Nízke tepelné straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky regulačné a ovládacie zariadenia kotla
  • Homologizácia podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES


Viessmann – všetko z jednej ruky

Vitomax HW je olejový/plynový vysokotlakový zdroj horúcej vody pre teploty na prívode do 195 °C. Prevádzkový tlak dosahuje 6 až 20 barov. Jeho tepelný výkon je 0,35 až 2,6 MW.

Pre Vitomax nevyžaduje žiadny minimálny objemový prúd vykurovacej vody: Široké vodné steny a veľký objem vody garantujú dobrú samocirkuláciu, čo uľahčuje hydraulické pripojenie.

Nízke odpory na strane vykurovacieho plynu vďaka optimálneho usporiadania vykurovacích plôch a spalinových rúr.


Čas sú peniaze

To platí predovšetkým pre priemyselné a komerčné prevádzky, kde nové vykurovacie centrály musia byť v čo najkratšom čase pripravené na prevádzku, aby včas mohli zásobovať výrobu teplom.

Predpripravená „konfekčná“ výstroj pre poistku na 110 °C a 120 °C znižuje projekčné nároky a šetrí náklady.

Vodou chladené prechody horákov takto nevyžadujú vysušovanie výmurovky, čo výrazne skracuje čas potrebný na sprevádzkovanie.

Okrem toho môže Viessmann potrebné komponenty v prípade potreby prispôsobiť požiadavkám prevádzkovateľa daného systému.