Vitomax 300-HW M96A – pre teploty na prívode do 210 °C


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Spaľovanie s nízkymi emisiami dusíka
  • Bezpečný odvod tepla; jednoduché hydraulické pripojenie
  • Nízke tepelné straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky regulačné a ovládacie zariadenia kotla
  • Homologizácia podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES


Nízkoemisná prevádzka hlboko pod medznými hodnotami

Vitomax 300-HW je olejový/plynový vysokotlakový zdroj horúcej vody pre teploty na prívode do 210 °C. Jeho prevádzkový tlak dosahuje 6 až 20 barov, tepelný výkon je 3,5 až 16 MW.

Optimálne dimenzovanie plamenca umožňuje nízkoemisnú prevádzku pri plnom a permanentnom zaťažení. Trojťahový kotol (Low-NOₓ) dosahuje emisie NOx pri prevádzke na plyn pod 70mg/Nm³ a aj pri vykurovacom oleji je to menej ako 150 mg/Nm³.

Vitomax nevyžaduje žiadny minimálny objemový prúd vykurovacej vody:
Široké vodné steny a veľký objem vody garantujú dobrú samocirkuláciu.

Nie sú tu potrebné žiadne prídavné kotlové čerpadlá, čo výrazne uľahčuje hydraulické pripojenie.


Konštrukcia umožňuje jednoduchú údržbu

Ako všetky kotle radu Vitomax, disponuje aj Vitomax 300-HW množstvom pozorovacích a revíznych otvorov. Takto spĺňajú tepelné zdroje Vitomax všetky predpoklady pre dlhé kontrolné intervaly.

Výklopné a ľahko otvárateľné kotlové dvere uľahčujú údržbu a čistenie. Komponenty, ako sú plynové armatúry či horáky takto nie je nutné demontovať, čo tiež prispieva k nízkym prevádzkovým nákladom.

Vďaka vodou chladeným horákovým prestupom odpadá sušenie výmurovky, čo výrazne znižuje čas potrebný na sprevádzkovanie.

Podobné produkty