Vitomax 300-HW M94A – pre teploty na prívode do 150 °C


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Spaľovanie s nízkymi emisiami dusíka
  • Bezpečný odvod tepla; jednoduché hydraulické pripojenie
  • Nízke tepelné straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky regulačné a ovládacie zariadenia kotla
  • Homologizácia podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES


Nízkoemisná prevádzka hlboko pod medznými hodnotami

Vitomax 200-HW je olejový/plynový vysokotlakový zdroj horúcej vody pre teploty na prívode do 150 °C. Jeho prevádzkový tlak dosahuje 6 až 16 barov. Tepelný výkon dosahuje 8 až 20 MW.

Optimálne dimenzovanie plamenca umožňuje nízkoemisnú prevádzku pri plnom a permanentnom zaťažení. Trojťahový kotol (Low-NOₓ) dosahuje emisie NOx pri prevádzke na plyn pod 70mg/Nm³, pri vykurovacom oleji je to menej ako 150 mg/Nm³.

Vitomax nevyžaduje žiadny minimálny objemový prúd vykurovacej vody:
Široké vodné steny a veľký objem vody garantujú dobrú samocirkuláciu.

Nie sú tu potrebné kotlové čerpadlá, čo výrazne uľahčuje hydraulické pripojenie.


Konštrukcia umožňuje jednoduchú údržbu

Ako všetky kotle radu Vitomax, disponuje aj Vitomax 300-HW množstvom pozorovacích a revíznych otvorov. Takto spĺňajú tepelné zdroje Vitomax všetky predpoklady pre dlhé kontrolné intervaly.

Výklopné a ľahko otvárateľné kotlové dvere uľahčujú údržbu a čistenie. Komponenty ako sú plynové armatúry či horáky nie je treba demontovať, čo znamená aj nižšie prevádzkové náklady.


Vďaka vodou chladeným horákovým prestupom odpadajú procesy sušenia výmuroviek, čo výrazne znižuje čas potrebný na sprevádzkovanie.

Podobné produkty