Vitomax 300-HW M92A – pre teploty na prívode do 150 °C


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Spaľovanie s nízkymi emisiami dusíka
  • Bezpečný odvod tepla; jednoduché hydraulické pripojenie
  • Nízke tepelné straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky regulačné a ovládacie zariadenia kotla
  • Homologizácia podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES


Nízkoemisná prevádzka hlboko pod medznými hodnotami

Vitomax 200-HW je olejový/plynový vysokotlakový zdroj horúcej vody pre teploty na prívode do 150 °C. Jeho prevádzkový tlak dosahuje 6 až 16 barov. Tepelný výkon dosahuje 2,1 až 6 MW.

Optimálne dimenzovanie plamenca umožňuje nízkoemisnú prevádzku pri plnom a permanentnom zaťažení. Trojťahový kotol (Low-NOₓ) dosahuje emisie NOx pri prevádzke na plyn pod 70mg/Nm³, pri vykurovacom oleji je to pod 150 mg/Nm³.

Vitomax nevyžaduje žiadny minimálny objemový prúd vykurovacej vody:
Široké vodné steny a veľký objem vody zabezpečujú dobrú cirkuláciu.

Nie sú tu potrebné kotlové čerpadlá, čo výrazne uľahčuje hydraulické pripojenie.


Konštrukcia umožňuje jednoduchú údržbu

Ako všetky kotle radu Vitomax, disponuje aj Vitomax 300-HW množstvom pozorovacích a revíznych otvorov. Takto spĺňajú tepelné zdroje Vitomax všetky predpoklady pre dlhé kontrolné intervaly.

Výklopné a ľahko otvárateľné kotlové dvere uľahčujú údržbu a čistenie. Komponenty, ako sú plynové armatúry či horáky takto nie je nutné demontovať, čo tiež prispieva k nízkym prevádzkovým nákladom.

Vďaka vodou chladeným horákovým prestupom odpadá sušenie výmurovky, čo výrazne znižuje čas potrebný na sprevádzkovanie.

Podobné produkty