Vitomax 300-LW M84A – nízkotlakový kotol vo vyhotovení Low-NOₓ


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Spaľovanie s nízkymi emisiami dusíka
  • Bezpečný odvod tepla; jednoduché hydraulické pripojenie
  • Nízke tepelné straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky regulačné a ovládacie zariadenia kotla
  • Homologizácia podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES alebo Smernice o plynových zariadeniach 90/396/EHS


Nízkoemisné spaľovanie

Vitomax 300-LW Typ M84A je nízkotlakový zdroj horúcej vody pre prípustné teploty na prívode do 120 °C, prípustný prevádzkový tlak von 6, 10 a 16 barov a tepelným výkonom 8,0 do 20,0 MW.

Trojťahový kotol (konštrukčný rad Low NOₓ) sa vyznačuje nízkym zaťažením spaľovacieho priestoru a spaľovaním s nízkymi emisiami dusíka. Pri prevádzke na plyn dosahujú emisie NOx menej ako 70mg/Nm³, v prípade vykurovacieho oleja sú to 150 mg/Nm³.

Široké vodné steny a veľký objem vody zabezpečujú dobrú cirkuláciu a bezpečný odvod tepla.

Žiadne prídavné kotlové čerpadlá nie sú potrebné, čo výrazne uľahčuje hydraulické pripojenie.

Nízke odpory na strane vykurovacieho plynu vďaka optimálnemu usporiadaniu vykurovacích plôch a spalinových rúr.


Osvedčená a spoľahlivá technika

Predpripravená „konfekčná“ výstroj pre 110 °C a 120 °C poistku znižuje projekčné nároky a šetrí náklady.

Viessmann ponúka nad rámec toho ďalšie zladené príslušenstvo:
Napríklad zariadenia na rekuperáciu tepla, na rozvod tepla a systémy na udržiavanie stále tlaku.

Vodou chladené prechody horákov takto nevyžadujú žiadne vysušovanie výmurovky, čo výrazne skracuje čas potrebný na sprevádzkovanie.

Podobné produkty