Vitomax 200-LW M64A – horúca voda do 120 °C


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Spaľovanie s nízkymi emisiami dusíka
  • Bezpečný odvod tepla; jednoduché hydraulické pripojenie
  • Nízke tepelné straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky kotlové regulačné či ovládacie zariadenia
  • Homologizácia podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES alebo Smernice o plynových zariadeniach 90/396/EHS


Osvedčený a spoľahlivý

Vitomax 200-LW M64A je zdroj horúcej vody pre teploty na prívode do 120 °C, s prevádzkovým tlakom 6, 10 a 16 barov a tepelným výkonom 8,0 do 20,0 MW.

Konštrukcia s nízkym pnutím zaručuje dlhú životnosťe.

Široké vodné steny a veľký objem vody v kotle zabezpečujú dobrú samocirkuláciu a bezpečný odvod tepla. Dodatočné kotlové čerpadlá nie sú takto vôbec potrebné. Nízke odpory na strane vykurovacieho plynu vďaka voliteľnej konfigurácii vykurovacích plôch a spalinových rúr.


Čas sú peniaze

To platí obzvlášť pre priemyselné a komerčné prevádzky, kde nové vykurovacie centrály musia byť v čo najkratšom čase pripravené na prevádzku, aby včas mohli zásobovať výrobu teplom.

Predpripravené zariadenia pre poistku na 110 °C a 120 °C znižuje projekčné nároky a šetrí náklady.

Podobné produkty