Vitomax 200-LW M62A – prevádzkový tlak do 16 bar


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Spaľovanie s nízkymi emisiami dusíka
  • Bezpečný odvod tepla; jednoduché hydraulické pripojenie
  • Nízke tepelné straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky regulačné a ovládacie zariadenia kotla
  • Homologizácia podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES alebo Smernice o plynových zariadeniach 90/396/EHS


Zdroj horúcej vody do 120 °C teplotu na prívode

Vitomax 200-LW Typ M62A je zdroj horúcej vody pre teploty na prívode do 120 °C. Jeho prípustný prevádzkový tlak dosahuje 6, 10 a 16 barov a tepelný výkon 2,3 až 6,0 MW.

Pre časovo úspornú montáž a sprevádzkovanie ponúka Viessmann tiež kompletné horúcovodné systémy Vitomax ako predmontované systémy


Na mieru a so zladenými komponentmi

Viessmann ponúka pre tieto systémy (110 °C alebo 120 °C) ďalšie zladené príslušenstvo. Napríklad zariadenia na rekuperáciu tepla, na rozvod tepla ako aj udržiavanie stáleho tlaku.

Podobné produkty