Vitomax 200-LW M62A – spoľahlivý systém veľkých kotlov


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Zladené systémové riešenia pre najvyššiu prevádzkovú spoľahlivosť
  • Menšie nároky na plánovanie aj čas
  • Horáky so zníženými emisiami
  • Voliteľná možnosť diaľkového monitorovania a regulácie O2
  • Zaťažiteľný kryt kotla


Všetky komponenty sú vzájomne zladené

Nový systém pre nízkotlakový zdroj horúcej vody Vitomax 200-LW M62A ponúka vysokú plánovaciu a kalkulačnú istotu pre systém veľkých kotlov.

Okrem vysokých nárokov na najvyššiu kvalitu a pružnosť je zaručené aj spoľahlivé vzájomné zladenie všetkých komponentov.

Ako príslušenstvo je k dispozícii o.i. spalinový výmenník tepla, ktorý zlepšuje účinnosť kotla až na 95 %.

Zvyšovače teploty spiatočky, ako aj spalinové komponenty sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.


Zariadenie umožňuje jednoduchý servis a je pochôdzne

V dlhodobej prevádzke vynikajú zdroje horúcej vody Vitomax svojím vysokým užívateľským komfortom - vďaka vodou chladenému prechodu horáka a zadnému obratu bez výmuroviek.

Napokon prispievajú veľké čistiace dvere k nízkym nákladom na údržbu.

Zaťažiteľný kryt kotla je súčasťou dodávky. Uľahčuje montáž a údržbu a chráni tepelnú izoláciu pred poškodením.