Účinné energetické systémy pre komerčné prevádzky

Ucelená ponuka firmy Viessmann pre komerčné prevádzky zahŕňa účinné energetické systémy pre hospodárne zásobovanie teplom, parou, elektrinou a chladom. Na toto je možné využiť všetky palivá – plyn, vykurovací olej, biomasu a slnečnú energiu rovnako ako teplo zo zeme, vonkajšieho vzduchu alebo odpadové teplo vznikajúce pri odpadových procesoch.

Komponenty regulačnej techniky, plánovania a obsluhy patria ku kompletnej a ucelenej ponuke rovnako ako aj rozsiahla ponuka služieb – od plánovania cez sprevádzkovanie až po servis. Portfólio zahŕňa nad rámec toho vývoj a realizáciu ucelených energetických koncepcií pre výrobný priemysel a oblasť služieb, ako napr. gastronómiu.

> Individuálne riešenia s efektívnymi systémami pre priemyselnú, komunálnu a obchodnú sféru (PDF)

Hľadám pordukt pre výrobu , s prevádzkou na .