emas.jpg

Dlhodobo etablovaný manažment životného prostredia

Už celo desaťročia napĺňame koncepciu integrovanej ochrany životného prostredia v celom reťazci pridanej hodnoty. Procesovo a produktovo zameraná ochrana životného prostredia má jednoznačnú prednosť pre následným odstraňovaním už vzniknutých škôd. Už po mnoho rokov zavedený manažment životného prostredia organizuje a kontroluje implementáciu politiky ochrany životného prostredia.

Dosahovanie cieľov odvodených z politiky životného prostredia sa neustále kontroluje. V Nemecku sú všetky výrobné závody a pobočky firmy Viessmann certifikované podľa normy DIN EN ISO 14001. Ako prvý podnik z oblasti vykurovacej techniky a ako druhý podnik v Nemecku bol v roku 1995 certifikovaný závod v Allendorfe podľa prísnej ekologickej auditnej normy EMAS.


Energeticky účinné a ekologické produkty

Najmä v oblasti vývoja kladieme mimoriadny dôraz na "trvalú udržateľnosť". Už pri samotnej konštrukcii dbáme na to, aby sa suroviny vo výrobnom procese využívali spôsobom šetrným voči ich zdrojom. V bežnej prevádzke sa zdroje tepla vyznačujú vysokou účinnosťou ako aj dlhou životnosťou. Ku konci svojej technickej životnosti sú produkty firmy Viessmann odborne zhodnocované a recyklovaného.

Za svoje technologické inovácie a príkladnú ekologickú angažovanosť bol Viessmann už viackrát ocenený, okrem iného aj " Európskou cenou životného prostredia" a ako cenou"Glanzlicht" ekologickej aliancie Umweltallianz Hessen. Nemecká energetická agentúra (dena) tejto udelila ocenenie "Energy Efficiency Award" za rekuperačnú centrálu postavenú v rámci projektu "Efektivita Plus" .

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Projekt trvalej udržateľnosti Efektivita Plus

V stredobode aktuálnej angažovanosti za trvalú udržateľnosť je projekt Efektivita Plus, zameraný na komplexnú koncepciu pre ochranu klímy, efektivitu zdrojov a ďalšej existencie závodu. My takto zvyšujeme nielen pracovnú a materiálovú efektivitu v samotnej výrobe, ale aj energetickú efektivitu na strane výrobcu či spotrebiteľa. Výsledkom je až 40 percentná úspora fosílnej energie a zníženie emisií CO2 o celú tretinu. Takto sa nám darí energetickú (spotrebu od oddeliť od emisií výroby.

V roku 2009 bola firma ocenená Nemeckou cenou za trvalú udržateľnosť za výrobu "s najvyššiou mierou trvalej udržateľnosti v Nemecku v roku 2009", v roku 2011 Nemeckou cenou za trvalú udržateľnosť za"nemeckú značku s najvyššou mierou trvalej udržatelnosti 2011" a v roku 2013 Cenou za trvalú udržateľnosť 2013 za „príkladnú efektivitu zdrojov“.

nabu.png

Kooperačnou zmluvou s ochranárskym združením Naturschutzbund Deutschland (NABU)zdôrazňujeme našu dôsledne ekologickú orientáciu.