Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Revízie – odborné prehliadky plynových kotlov

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Začiatkom vykurovacej sezóny sa viac ako inokedy počas roka stretávame s  výzvou, aby sme nezanedbávali kontrolu plynových kotlov. Nejde pritom len o  zabezpečenie bezproblémovej prevádzky a  vyhnutiu sa možnosti, že počas najtuhšej zimy zrazu kúrenie prestane fungovať, ale hlavne o  našu bezpečnosť, ktorá môže byť v  prípade niektorých porúch kotla (napr. únik oxidu uhoľnatého do miestnosti) vskutku ohrozená.

Plynové kotly  treba preto periodicky kontrolovať. Nie nadarmo túto povinnosť ukladá aj zákon. A  nielen zákon, ale aj jednotliví výrobcovia si vyžadujú  pravidelný servis, pri ktorom by mala byť prevedená údržba, ktorá je  predpokladom bezporuchovej a  bezpečnej prevádzky zariadení.

Opotrebovávanie kotlov

Dnes si viaceré  moderné kotly  dokážu zaznamenávať počet hodín prevádzky, takže servisný technik vie zhodnotiť vyťaženosť zariadenia. Priemerný ročný pracovný čas prevádzky horáka je cca 1800 hodín. Pri porovnaní s  automobilom by to znamenalo cca 104 dní prevádzky a pri priemernej rýchlosti 60 km/h by to predstavovalo 108  000 najazdených km. Pri tejto záťaži s  autom absolvujeme servis za účelom výmeny opotrebovaných dielov a  kvapalín cca sedemkrát. Pri vykurovacích zariadeniach to však nie je vždy pravidlom, hoci si v  záujme „bezpečnej jazdy“ vyžadujú našu pozornosť rovnako ako auto.

Kotly sú technické zariadenia, ktoré potrebujú pravidelnú údržbu autorizovaným, výrobcom vyškoleným servisným technikom na dané zariadenia. Treba si uvedomiť, že  v kotle prebieha spaľovací proces, kde sú vyvíjané vysoké povrchové teploty.

Pri bežnom servise sa čistia  teplovýmenné plochy, ktoré zabezpečujú prenos tepla medzi plameňom a  vodou, čo je základ dosiahnutia výrobcom uvádzanej účinnosti zariadenia. Taktiež sa zoraďujú rôzne  technické parametre, prípadne sa vymenia nadmerne opotrebené súčiastky. Počas prevádzky plynového zariadenia sa postupne opotrebovávajú rôzne komponenty, čoho dôsledkom môže byť zmena pomeru spaľovacej zmesi vzduch/plyn. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie zmesi, väčšie opotrebovanie dielov, zvýšená spotreba plynu, tvorba sadzí a  zaťažovanie životného prostredia. Dôsledok je menšia  účinnosť kotla  za viac peňazí.   Rozhodne toho nie je málo, čo je potrebné skontrolovať.

Ak máte doma napríklad plynový kondenzačný kotol,  servisná prehliadka môže pozostávať z  kontroly:

  • celkového stavu kotla,
  • prívodu plynu,  
  • odťahu spalín,  
  • plynotesnosti,
  • hydraulickej či elektrickej časti kotla,
  • horáka, výmenníka, ventilov, filtrov,
  • spaľovania a  emisných hodnôt atď.

Podobne je na tom so servisnou kontrolou aj klasický plynový či turbo kotol.

Servis kotla v predstihu

Servis by sa mal vykonávať  po ukončení vykurovacej sezóny alebo pred jej začatím, čím môže   užívateľ predísť rôznym poruchovým stavom počas vykurovacej sezóny, kedy je aj zložitejšie zohnať technikov, nakoľko sú v  zimnom období, prirodzene, väčšmi vyťažení. Myslieť treba teda na servis či revíziu už v  čase, keď sa nám o  príjemné teploty stará slnko. Vtedy bez zbytočných stresov určite zoženiete nielen technika, ale môžete veľakrát aj ušetriť vzhľadom na časté letné zľavy servisných firiem.

Potvrdenie o  vykonanej revízii

Okrem spokojnosti, že je všetko, ako má byť a  kotol funguje optimálne,   vám revízia prinesie ešte jednu užitočnú vec, a  to potvrdenie (protokol) o  vykonanej revízii. Prevádzkovateľ by mal vziať na zreteľ, že v  prípade poistnej udalosti v  dôsledku nevykonaných revízií a  servisu mu  poisťovňa neuhradí škodu, pretože si nesplnil zákonné povinnosti. Každé zariadenie nad 50 KW má povinnosť podľa vyhlášky raz ročne absolvovať bezpečnostnú prehliadku. Podľa zákona opravovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky a  skúšky plynových zariadení môže len  odborne spôsobilá osoba, ktorá má príslušné oprávnenia.

Na záver

Bezpečnosť, bezporuchová prevádzka, zabezpečenie maximálnej účinnosti kotla a  dodržiavanie zákona – to všetko sú naozaj dobré dôvody, prečo neignorovať revíziu a servis kotla. Ak teda váš kotol už dávno neprešiel rukami odborníka, rozhodne odporúčame objednať si jeho službu. Pravidelnou kontrolou kotla rozhodne nemôžete nič pokaziť. Naopak, veľa môžete stratiť, ak ju budete pravidelne zanedbávať.