Príčiny a dôsledky globálneho otepľovania sa v poslednej dobe stali často diskutovanou témou. Je to problém, ktorý je ľudstvu známy už desiatky rokov, no vďaka našej ignorácii sme sa dostali až do bodu, kedy nám začína ,,tiecť do topánok“ a snažíme sa zvrátiť alebo aspoň zmierniť jeho dopady.

Za hlavnú príčinu globálneho otepľovania je považovaná tvorba skleníkových plynov, proti ktorej sa začalo intenzívne bojovať. Takmer každý nový výrobok, počnúc televízorom cez umývačku riadu až po automobilové pneumatiky, musí byť označený tzv. energetickým štítkom, ktorý ho zaraďuje do určitej energetickej triedy. Možno sa pýtate, čo má umývačka riadu spoločné s tvorbou skleníkových plynov?

Energetický štítok nás nepriamo informuje o tom, s akou energetickou účinnosťou dané zariadenie pracuje, a teda v konečnom dôsledku aj o tom, koľko emisií počas svojej prevádzky vytvorí. Čím vyššou energetickou triedou zariadenie disponuje, tým vyššou účinnosťou premieňa vstupnú energiu na užitočnú výstupnú prácu, a teda tým menej energie, napr. elektrickej, je potrebnej na jeho prevádzku.

Energetická účinnosť

Podobné energetické hodnotenie sa nedávno zaviedlo aj na stavby a v priebehu niekoľkých rokov budú musieť všetky nové budovy spĺňať tie najprísnejšie kritériá energetickej efektívnosti. Ako to však docieliť bez nutnosti investovať zbytočne veľa finančných prostriedkov? Človek je tvor múdry, a preto prišiel s nápadom využívať takú energiu, ktorú máme k dispozícii všetci a v podstate zadarmo. Iste všetci správne tušíte, že ide o slnečnú energiu a my sa konečne dostávame k zariadeniu, s ktorého pomocou vieme pretransformovať energiu dopadajúcich slnečných lúčov napríklad na teplú vodu vo vašej sprche či v podlahovom vykurovaní. Reč je o solárnych kolektoroch.

Typy solárnych kolektorov

Pod pojmom solárny kolektor si môžeme predstaviť akúkoľvek vec, ktorá zachytáva slnečné lúče a premieňa ich energiu na teplo, ktoré následne odovzdáva teplonosnej látke. Teplonosná látka privádza teplo priamo na miesto určenia alebo do tepelného výmenníka, odkiaľ sa ďalej distribuuje. V praxi sa osvedčilo niekoľko typov solárnych kolektorov.

Pre väčšie aplikácie a výkony sú vhodné koncentrické zrkadlové kolektory. Fungujú na princípe zachytenia a odrazenia slnečných lúčov do jediného miesta, tzv. ohniska, kde sa nachádza potrubie, v ktorom cirkuluje teplonosná kvapalina. Táto kvapalina sa v potrubí ohreje, prípadne priamo odparí, a môže poháňať parnú turbínu slúžiacu na výrobu elektrickej energie.

Pre menšie aplikácie, vhodné napríklad na obytné domy, poznáme 3 základné vyhotovenia. Prvým sú plastové absorbéry pozostávajúce zväčša len z čiernej plastovej hadice navinutej do špirály, ktoré slúžia výhradne len na sezónny ohrev bazénovej vody. Pre zabezpečenie ohrevu teplej úžitkovej vody v domácnosti a pre podporu vykurovania sa používajú ploché kolektorytrubicové vákuové kolektory.

Rez plochého kolektora Vitosol 200-F

Ako fungujú slnečné kolektory

Slnečné žiarenie sa zachytáva na absorpčnej vrstve solárneho kolektora, ktorá je povrchovo upravená tak, aby čo najviac lúčov bolo pohltených a len minimum sa odrazilo späť do okolia. K tejto vrstve je tepelne vodivým spojom prichytené potrubie, cez ktoré prúdi teplonosné médium a odoberá zachytené teplo slnečných lúčov z absorpčnej vrstvy, ktoré ďalej odvádza do výmenníka či zásobníka, v ktorom sa ohrieva voda.Pre zefektívnenie procesu sú kolektory uložené v tepelne izolovanom ráme prekryté sklom, ktoré jednak chráni absorpčnú vrstvu pred mechanickým poškodením, napríklad pri krupobití, a súčasne vytvára vzduchovú izolačnú vrstvu brániacu úniku tepla do okolia, ktorá zároveň umožňuje prechod slnečného žiarenia k absorbéru. Trubicové kolektory navyše využívajú vákuum, teda absenciu molekúl vzduchu, k dokonalejšej izolácii absorbéra s teplonosným médiom od okolitého prostredia, a tak dosahujú vyššiu účinnosť.

Šetrenie financií i prírody

Správne navrhnutý systém solárnych kolektorov Vám dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky na ohrev teplej vody a podpory vykurovania, a to v rozmedzí približne od 40 % do 75 %, v závislosti od konkrétnej lokality a umiestnenia panelov. V prepočte na emisie skleníkových plynov môže priemerná domácnosť ročne usporiť až tisíce kilogramov CO2 a pomôcť tak k zlepšeniu stavu našej atmosféry. Rozmýšľajte aj vy ekonomicky a ekologicky. Myslite na budúcnosť našej planéty.

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Ekologické riešenie - porovnanie druhov vykurovania

Čítať ďalej

Aký je rozdiel medzi plochými a trubicovými solárnymi kolektormi?

Čítať ďalej

Inštalácia solárneho systému v bytovom dome

Čítať ďalej