Vitodens 300-W, 333-F a 343-F:

nástenné a kompaktné zariadenia s farebným dotykovým displejom, energetickým dispečingom a internetovým rozhraním

Inteligentné vykurovanie a príprava teplej vody – pomocou novéhofarebného dotykového displeja s jednoduchou obsluhou majú prevádzkovatelia plynových kondenzačných kotlov radu Vitodens 300 svoje vykurovanie vždy plne pod kontrolou. Toto zabezpečujú okrem iného aj histogramy energetických spotrieb. Sériové sieťové rozhranie umožňuje kedykoľvek komunikáciu s vykurovaním cez smartfón alebo tablet.

Vysoko účinná výroba tepla pomocou plynu

K plynovým kondenzačným kotlom triedy Vitodens 300 patrí nástenné zariadenie Vitodens 300-W s výkonmi do 35 kW a kompaktné zariadenie Vitodens 333-F (do 26 kW) s integrovaným nabíjacím zásobníkom z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele pre vysoký komfort prípravy teplej vody. V prípade kompaktného zariadenia Vitodens 343-F (do 19 kW) sú solárny zásobník, ako aj všetky na pripojenie solárnych kolektorov potrebné komponenty už vopred zabudované.

Rozsah modulácie je pri hodnote 1:10 mimoriadne veľký, čo umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnym vykurovacím potrebám budovy. Takto sa dosahuje vysoký normovaný stupeň účinnosti 98 % (Hs). Regulácia spaľovania Lambda Pro Control zabezpečuje, že vysoká účinnosť zostane zachovaná aj pri meniacom sa zložení plynu. Meria priebežne kvalitu spaľovania a automaticky vyrovnáva odchýlky prispôsobením pomeru vzduchu/plynu. Všetky plynové kondenzačné kotly Vitodens sú vybavené inovatívnou technikou, ktorá sa dokáže vysporiadať s neustále sa meniacim zložením plynu na trhu.

Energetický dispečing pre inteligentný energetický manažment

Nový veľký dotykový displej zobrazuje všetky dôležité informácie vo forme textov či grafických prvkov. Orientácia je pri týchto farebných piktogramoch doslova hračkou. Okrem atraktívneho dizajnu a komfortnej obsluhy ponúka nový displej ako energetický dispečing rozsiahlu kontrolu nad spotrebou plynu pre vykurovanie či ohrev pitnej vody. Ak je pripojené solárne zariadenie, tak sú podchytené a zobrazené aj solárne zisky. Farebné histogramy okrem toho zobrazujú všetky dáta voliteľne za obdobie jedného dňa, týždňa, mesiaca či roka. Tento energetický dispečing takto poskytuje prevádzkovateľovi prehľad o jeho spotrebách energie, na základe toho môže svoje vykurovacie zvyky zmeniť a tak ušetriť náklady na energie.

Jednoduché pripojenie na internet

Integrované sieťové rozhranie LAN umožňuje pripojenie na DSL router aj bez ďalších prídavných komponentov. Takto je možná obsluha zdrojov tepla a až troch vykurovacích okruhov prostredníctvom aplikácie Vitotrol Plus cez smartfón alebo tablet a to komfortne kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta. K tomu patrí aj zadávanie požadovaných hodnôt a prevádzkových programov, či vyvolávanie všetkých dôležitých informácií o systéme. Rovnako jednoduché je aj diaľkové monitorovanie zariadení poverenou odbornou kúrenárskou firmou. Potrebnú bezpečnosť zabezpečuje kódovaný prenos dát.

Smart Home System pre najvyšší komfort

Dodatočný Smart Home System Vitocomfort 200 umožňuje okrem toho aj integráciu celého domu do energetického manažmentu. Funkcia Smart Heating spotrebu energie znižuje ešte viac tým, že napr. rádiové snímače automaticky rozpoznajú otvorené okná, dvere a intenzitu vykurovania automaticky znížia. Funkcia Smart Energy stransparentní spotrebu elektriny všetkých pripojených zariadení. Ak je nainštalované fotovoltaické zariadenie, tak Vitocomfort 200 zabezpečí maximálnu mieru spotreby vlastnej elektriny, napr. automaticky spustením práčky v čase najvyššej dostupnosti solárneho prúdu.

Jednoduché sprevádzkovanie cez elektronického asistenta

Ako jediné plynové kondenzačné kotly na trhu ponúkajú tepelné zdroje radu Vitodens 300 v rámci sériovej výbavy funkciu asistenta sprevádzkovania. Rozpoznaním snímačov a pripojených modulov sa na displeji graficky vygeneruje schéma zariadenia. Následne môže kúrenárska firma cez schému konfigurovať jednotlivé vykurovacie okruhy, prípravu teplej vody a tepelný solárny systém formou zrozumiteľného textu a to bez toho, aby musel vstupovať do úrovne kódovania. Sprevádzkovanie zariadenia takto prebieha jednoduchšie, bez chýb a aj rýchlejšie.

Automatické hydraulické vyregulovanie cez Vitoflow

Plynové kondenzačné kotly sú pripravené pre automatické hydraulické vyregulovanie cez Vitoflow. Týmto ponúka Viessmann kúrenárskej firme možnosť vykonať automatizované hydraulické vyregulovanie v mimoriadne krátkom čase a tak aj veľmi jednoducho a bezpečne. Tento postup certifikovaný skúšobňou TÜV nevyžaduje žiadne údaje k dĺžke či priemeru použitých potrubí, ktoré sú pri modernizácii často aj neznáme a len ťažko sa zisťujú. Potrebný je len bežný notebook so softvérom Vitosoft 300, ako aj servisná sada s rádiovými servo pohonmi, ktoré sa počas procesu vyregulovania montujú na radiátory.

Automatická regulácia zvyškovej dopravnej výšky čerpadla vykurovacieho okruhu

V kotloch integrované čerpadlo vykurovacieho okruhu dokáže cez automatické nastavenie zvyškovej dopravnej výšky vlastné otáčky prispôsobiť bezprostredne a presne aktuálnym tepelným potrebám v budove. Nie sú na to potrebné žiadne prídavné snímače tlaku. V prípade uzavretia termostatických ventilov sa zníži vo vykurovacom okruhu objemový prietok. Snímač objemového prietoku v zariadeniach potom vyšle okamžite signál na zníženie otáčok čerpadla. Takto znižuje spotrebu čerpadla a zabraňuje tiež rušivým zvukom v dôsledku prúdenia vo vykurovacom okruhu.

Vo všetkých kotloch zabezpečuje maximálnu účinnosť kombinácia plynového horáka MatriX a výmenníka tepla Inox-Radial z ušľachtilej ocele. Na výmenník tepla poskytuje Viessmann desaťročnú záruku na netesnosť v dôsledku korózie (www.viessmann.sk/sk/Servis/zaruka-5rokov-10-rokov).

Výhody pre našich partnerov

 • Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky umožňuje funkcia asistenta s preddefinovanými schémami systémov.
 • Asistent pre uvedenie do prevádzky umožňuje jednoduchú konfiguráciu zariadenia prostredníctvom zrozumiteľného textu a podpory grafiky.
 • Rozšírená diagnostika zobrazením relevantných prevádzkových údajov a stavov vykurovacieho systému.
 • Vhodné pre všetky druhy plynu a pri zmene druhu plynu nie je potrebná žiadna výmena clony.
 • Kompaktné zariadenia: rýchla a jednoduchá montáž, nakoľko sú všetky potrebné komponenty už predinštalované.
 • Je možné využiť osvedčený program príslušenstva Vitodens.

Výhody pre prevádzkovateľov

 • Atraktívny dizajn a vysoký komfort obsluhy poskytuje grafická podpora ako aj farebný dotykový displej so zobrazením zrozumiteľného textu.
 • Energetický dispečing s vizualizáciou spotreby energií ako aj solárnych ziskov.
 • Jednoduché pripojenie na internet cez integrované sieťové rozhranie LAN a obsluhu cez aplikáciu Vitotrol Plus.
 • Úspora energie a zamedzenie hluku v dôsledku prúdenia prostredníctvom regulácie zvyškovej dopravnej výšky.
 • Vysoký komfort prípravy pitnej vody, bezchybná hygiena daná integrovaným zásobníkom z ušľachtilej ocele v kompaktných zariadeniach.

Technické údaje

 • Výkon:
  - 1,9 až 35 kW (Vitodens 300-W)
  - 1,9 až 26 kW (Vitodens 333-F)
  - 1,9 až 19 kW (Vitodens 343-F)
 • Rozsah modulácie 1 : 10
 • Normovaný stupeň využitia tepla 98 % (Hs)
 • Objem zásobníka
  - Vitodens 333-F: 100 l
  - Vitodens 343-F: 220 l

Termín dodania

Plynový kondenzačný nástenný kotol Vitodens 300-W a kompaktné kotle Vitodens 333-F a Vitodens 343-F s novým farebným dotykovým displejom, integrovaným sieťovým rozhraním LAN a asistentom pre sprevádzkovanie sú k dispozícii od augusta 2015.