© Copyright  – Upozornenie k autorským právam

Tlačové texty, fotografie a obrázky, ktoré tu je možné stiahnuť sa môžu použiť pre redakčné a vedecké účely. V tlačových a online vydaniach je nutné pridať k fotografiám a obrázkom upozornenie s nasledujúcicm textom "Zdroj: Viessmann, s.r.o." alebo konkrétny názov daného produktu.
Zverejnenie je bez nároku na honorár. V prípade tlačových médií žiadame o zaslanie kópie tlačového výstupu (na adresu Viessmann, s.r.o., Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava), v prípade elektronických mědií o stručnú správu formou e-mailu.