Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitoset Protect

Balík príslušenstva

Originálne príslušenstvo pre efektívne vykurovanie. Perfektne zladené balíky Vitoset Protect zaručujú dlhú životnosť vykurovacieho systému.

Pre bezchybnú prevádzku vykurovacieho systému
Predchádzanie usadzovaniu vodného kameňa
Odstraňovanie nečistôt, kalov a magnetitu
Odlučovanie vzduchu

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera


Príslušenstvo Vitoset Protect pre bezchybnú prevádzku vykurovacích systémov Viessmann

Odporúčané príslušenstvo prispieva k spoľahlivej a efektívnej prevádzke  zdroja tepla.

Pri inštalácii nového vykurovacieho systému používatelia očakávajú od zdroja tepla spoľahlivú, efektívnu prevádzku a dlhú životnosť. Originálne príslušenstvo Vitoset Protect v osvedčenej kvalite Viessmann má všetky správne atribúty, ktoré zabezpečia splnenie týchto očakávaní.

Balenie obsahuje zladené komponenty na zmäkčovanie vody a odlučovanie vzduchu a nečistôt, ktoré zabezpečujú správnu prevádzku vykurovacích systémov.

Zmäkčovanie  vody a odlučovanie plynov a nečistôt

Inštalácia zmäkčovača vody spoľahlivo zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa na vodonosných častiach systému, aj keď sa tvrdosť dodávanej vody v priebehu životnosti mení. Pri dopĺňaní vody, napr. počas každoročnej údržby, sa účinne zabraňuje vyššej koncentrácii usadenín vodného kameňa vo vykurovacom systéme. Tým sa zabezpečí vysoká schopnosť vykurovacieho systému odovzdávať teplo.

Ani pri profesionálnej inštalácii nie je možné zabrániť vznikaniu vzduchu do systému. To má za následok vznik produktov korózie, ktoré majú negatívny vplyv na prevádzku komponentov systému. Odlučovač nečistôt a magnetitu Viessmann túto situáciu spoľahlivo odstráni viazaním cudzích telies a častíc. Hromadenie plynov sa účinne odstraňuje dodatočnou inštaláciou odlučovača vzduchu. Zabezpečí sa účinný prenos tepla z radiátorov alebo podlahového vykurovania a neustále sa udržiava účinnosť vykurovacieho systému.

Vitoset Protect na zmäkčovanie pre zabránenie usadzovaniu vodného kameňa

Zmäkčovanie výrazne prispieva k spoľahlivej prevádzke, pretože sa účinne predchádza poškodeniu spôsobenému usadeninami vodného kameňa v častiach systému. Tým sa zabezpečuje vysoká schopnosť vykurovacieho systému odovzdávať teplo.

Plniaca stanica Basic
Spoľahlivá prevádzka vykurovacieho systému vďaka prevencii usadzovania vodného kameňa
Digitálna kontrola kapacity kartuše
Uzáver na strane výstupu
Plniaca stanica Medium
Spoľahlivá prevádzka vykurovacieho systému vďaka prevencii usadzovania vodného kameňa
Digitálna kontrola kapacity kartuše
Redukčný ventil s uzáverom na vstupe a výstupe
Úspora miesta pri inštalácii vďaka integrovanému systémovému oddeľovaču

Odlučovače nečistôt, magnetitu a vzduchu  

Odlučovač nečistôt a magnetitu je nevyhnutný pre spoľahlivú a efektívnu prevádzku vykurovacieho systému: viaže na seba cudzie telesá a častice. Odlučovače vzduchu odstraňujú vzniknuté plyny, čo výrazne uľahčuje účinný prenos tepla z radiátorov alebo podlahového vykurovania.

Vitotrap oddeľovač nečistôt a magnetitu
Spoľahlivé odstraňovanie nečistôt, kalu a magnetitu (líder na trhu vďaka patentovanému zosilneniu magnetického poľa)
Ochrana čerpadla a iných citlivých komponentov systému
Odlučovač vzduchu Spirovent
Účinné odstraňovanie cirkulujúceho vzduchu a mikrobubliniek
Nie je potrebné ručné odvzdušňovanie