Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitobloc 200

Typ EM-530/660 verzia SCR

Kogeneračná jednotka na prevádzku na zemný plyn

Elektrický výkon: 505 kW
Tepelný výkon: 321 + 40 kW
Nízke emisie vďaka katalyzátoru SCR
Hladký chod motorov s oxidačným katalyzátorom

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Elektrický výkon

505 kW

Tepelný výkon

321 + 40 kW

Nízke emisie vďaka katalyzátoru SCR

Uľahčuje dodržiavanie emisných limitov

Hladký chod motorov

S oxidačným katalyzátorom

Úplne pripravené na pripojenie

A testované vo výrobe

Zavedená technológia

Viac ako 5000 používaných jednotiek Vitobloc 200

Atraktívne dotačné programy

Najmä v Nemecku

Osvedčené systémy diaľkového monitorovania

A systémy pre automatizáciu

Celková účinnosť

65.7 %

Celková účinnosť s voliteľným výmenníkom tepla spalín

Pri ďalších 310 kW oddelených od výfukových plynov: 90,3 %

Vitobloc 200 typ EM-530/660 verzia SCR

Kogeneračné jednotky Vitobloc 200 typu EM-530/660 verzia SCR majú výkony 505 kWel  a 321 + 40 kWth. Kogeneračné jednotky sú ideálne, keď je potrebné teplo nepretržite a výroba energie môže prebiehať čo najdlhšie. Svojimi výkonmi sú tieto jednotky Vitobloc 200 vhodné pre novostavby a projekty modernizácie v priemyselných a obchodných podnikoch a v objektoch miestnych orgánov.

Spoľahlivé a úsporné

Vitobloc 200 spĺňa prísne technické podmienky pripojenia (TAB) prevádzkovateľov sietí v Nemecku. Štandardné vybavenie zahŕňa štartovacie batérie a synchrónny generátor, ktoré umožňujú prevádzku kogeneračnej jednotky aj v režime nahrádzania siete.

Dlhšie intervaly údržby vďaka integrovanej dodávke mazacieho oleja znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Úplne pripravené na pripojenie, výrobcom testované jednotky pre minimálnu náročnosť inštalácie a overené hodnoty výkonu.

Systém čistenia výfukových plynov

Systém SCR (selektívna katalytická redukcia) znižuje škodlivé emisie vo výfukových plynoch pomocou kvapaliny AdBlue™. To umožňuje znížiť množstvo NOx. Oxidačný katalyzátor znižuje obsah CO a CnHm.

Aby sa zabránilo predčasnému starnutiu katalyzátora, jeho prevádzková teplota by sa mala udržiavať pod 530 °C.

Katalyzátor je nainštalovaný za motorom vo výfukovom potrubí, kde sa dá ľahko servisovať; lambda sonda pre režim kontroly lambda je namontovaná vo výfukovom systéme kogeneračnej jednotky hneď za výstupom z motora.

Podrobnosti o produkte

Typ

EM-530/660 verzia SCR

Elektrický výkon

530 kW

Tepelný výkon

321 + 40 kW

Rez produktu