Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitobloc 200

Typ EM-530/660

Kogeneračná jednotka na prevádzku na zemný plyn

Elektrický výkon: 530 kW
Tepelný výkon: 643 + 45 kW
Hladký chod motorov s oxidačným katalyzátorom
Úplne pripravené na pripojenie

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Elektrický výkon

530 kW

Tepelný výkon

643 + 45 kW

Hladký chod motorov

S oxidačným katalyzátorom

Úplne pripravené na pripojenie

A testované vo výrobe

Zavedená technológia

Viac ako 5000 používaných jednotiek Vitobloc 200

Atraktívne dotačné programy

Najmä v Nemecku

Osvedčené systémy diaľkového monitorovania

A systémy pre automatizáciu

Tisíce inštalácií

Kogeneračné jednotky Vitobloc 200 EM-530/660 majú výkon 530 kWel  a 643 + 45 kWth. Kogeneračné jednotky sú ideálne, keď je teplo potrebné nepretržite a výroba energie môže prebiehať čo najdlhšie. Vďaka svojim výkonom sú tieto jednotky Vitobloc 200 vhodné pre novostavby a projekty modernizácie v priemyselných a obchodných podnikoch a v priestoroch miestnych orgánov.

Spoľahlivé a úsporné

Vitobloc 200 spĺňa prísne technické podmienky pripojenia (TAB) prevádzkovateľov sietí v Nemecku. Štandardné vybavenie zahŕňa štartovacie batérie a synchrónny generátor, ktoré umožňujú aj prevádzku kogeneračnej jednotky v režime nahrádzania siete.

Dlhšie intervaly údržby vďaka integrovanej dodávke mazacieho oleja znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Kompletne pripravené na pripojenie, výrobcom testované jednotky pre minimálnu náročnosť inštalácie a overené hodnoty výkonu.

Podrobnosti o produkte

Typ

EM-530/660

Elektrický výkon

530 kW

Tepelný výkon

643 + 45 kW

Rez produktu